Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

82

Nhà thờ Vĩnh Chính trước kia thuộc họ lẻ của Cái Mơn. Năm 1953, khi Nhà thờ Cái Mơn mừng lễ 100 năm Thánh Philipphê Minh, sau khi ăn...

 

69

Nhà Thờ Bà Dung trước năm 1975 là một trường học do quý Dì Cái Mơn phụ trách, đồng thời cũng...

 

69

Từ những năm của thập niên 50, trường học Quảng Ngãi đã được thành lập do quý Dì Hội dòng MTG...

 

67

Hiện nay Họ Đạo Nhị Long là một trong hai Họ lẽ trực thuộc Họ Đạo lớn Bãi Xan, nằm trên Quốc lộ 60, trên tuyến đường...

 

65

Chẳng biết từ lúc nào và cũng chẳng biết ai đã gầy dựng, người ta kể lại là tại khu vực Vàm Vũng Liêm, đã còn đó nền đất của một “Nhà Dạy”....

 

83

Vào năm 1974, Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn, Cha sở Họ Mai Phốp, (thấy phần lớn các bổn đạo ở các Họ: Bưng Trường; Hiếu Nhơn; Nhơn...

 

82

Vào năm 1958, Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ, Cha sở Họ Mai Phốp, vì thời cuộc có một số người nhập đạo. Để có chỗ giảng dạy,...

 

161

Họ Đạo Cầu Đá nằm cách Nhà Thờ Mai Phốp 3 cây số theo hướng Vĩnh Long, thuộc xã Trung Hiếu,...

 

151

Vào thời cấm cách những năm 1885, Cha Hamon đã đưa đoàn giáo dân Bình Định vào tá túc tại Rạch Bần và cùng chung dựng...

 

150

Nhà Thờ Tân Quới được xây dựng vào năm 1944 trên đất Đình thần Tân Quới hiến cho 0 mẫu, 04 sào 450m, địa điểm...

 

151

Vào thập niên 60, địa phận đã mua được 6 mẫu 2 đất ruộng từ một người nông dân thuộc xã Tân Ngãi, nhưng hiện nay, chỉ còn...

 

134

Năm 1930, Cha Giuse Bạch, Cha sở Xuân Hiệp cảm thương cho bà con Thới Hiệp vì quá xa Nhà Thờ. Việc đi dự...

 

5046

Giờ đây chỉ còn nhớ nhà thứ nhất làm ở đất ông Chín Chà, lợp lá, kèo gỗ, thuộc ấp An Thuận. Năm 1937 Cha Phêrô Nhạn, Cha Phêrô Vở đến làm lễ. Sau đó ông bà chủ Ba hiến đất để cất nhà thờ thứ hai, lợp ngói vảy cá, kèo gỗ xây...

 

8947

Nguồn gốc ban đầu là đất của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nhà dòng có một số đất cho...

 

6510

Họ đạo Lấp Vò toạ lạc tại thị trấn Lấp Vò, cách bắc vàm cống 3km về hướng sa đéc. Mặt tiền tiếp giáp...

 

21484

Vào khoảng năm 1882, một số gia đình Công Giáo di cư đặt chân đến mảnh đất Sa Đéc...

 

1 2 3 4 5 6 > >>