Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

2369

- Năm thành lập: 1942 - Người thành lập: Lm Phaolo Nguyễn Minh Chiến - Số giáo dân ban...

 

4834

Thành lập : năm 1880 ông Trịnh công Phú dâng 12 mẫu ta đất để cất Nhà thờ. Trước đó không rõ. Họ...

 

4904

Năm 1800, Linh Mục Phêrô Thể, Chánh sở Bình Đại, lên Giồng Tre dạy đạo, Rửa tội cho một số người. Bấy giờ, có ông cả Nghĩa dâng 4 công đất để Cha...

 

2836

Năm 1945, Cha Phaolô Hiếu - Cha sở Phú Thuận lập họ này. Nhà thờ được xây trên đất nhà...

 

3120

Họ đạo Kiến Vàng hình thành từ biến cố bão lụt năm thìn 1904. Sau trận lụt, cha Antôn Phú ở Tán Dù...

 

2211

Là họ nhỏ của Bình Đại, được thành lập thời cha Luca Sách làm cha sở Bình Đại năm 1931. Đến năm 1945, cha...

 

2113

Là họ nhánh của Bình Đại, do cha Phêrô Đặng Thành Tiên thành lập năm 1960, cho những người sống...

 

4118

Đa số ở xa Nhà thờ, Chúa Nhật đi bậy bạ một chút. Trong tuần thứ năm đầu tháng và thứ sáu, bảy / tuần có lễ...

 

6070

Họ đạo An Hiệp được thành lập 55 năm qua, một thời gian không thể nói là ngắn, nhưng cũng chưa quá dài trong lịch...

 

17189

Tại rạch Bến tre cách sông Hàm Luông hai cây số - năm 1869 có một số gia đình có đạo Công...

 

7631

Năm 1938, có ông Huỳnh Văn Ngự và mẹ là Nguyễn Thị Giác cùng hai chú là ông Huỳnh Văn Cưng và Trần...

 

6182

Thành lập năm 1915 do ông Lê Văn Của (1879-1959) là người Công giáo đầu tiên nồng...

 

5654

Báo Nam Kỳ địa phận (1919 - 1920) có nhắc họ Phú Lễ được thành lập năm 1912 vào thời Cha...

 

6771

Năm 1930, Cha Luca Sách - Cha sở Cái Bông, thành lập họ này. Lúc đầu giáo dân khoảng 100 người, có...

 

6103

Cở sở vật chất của Họ đạo: Nhà thờ được bao bọc xung quanh bằng tường và lưới B40. Mặt sân Nhà...

 

5176

Vào khoảng năm 1940 Cha Phêrô Ngộ ở họ Ba Châu xuống lập họ đạo Mỹ Lồng. Cha quy tụ bổn...

 

2730

Là họ nhánh của Bến Tre, nằm cách trung tâm thị xã Bến Tre 3 km, gần cầu bắc Hàm Luông. Khởi sự...

 

5421

La Mã là tên Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đặt cho một Họ Đạo mới được thành lập năm 1949, trước...

 

6457

Từ lâu họ Giồng Trôm là họ nhánh Ba Châu. Họ Giồng Trôm được thành lập năm 1940 do...

 

3627

Năm 1890, tại làng Long Sơn, tổng Bảo Hữu, cách Bến Tre 10 km, có nhóm người có đạo tản cư...

 

<< < 5 6 7 8 9 10 11 >