Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

10867

Họ đạo Nha Mân là họ nhỏ thuộc Họ đạo Sa Đéc, Giáo Phận Vĩnh Long, nằm trên địa bàn xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng...

 

7491

Trong gian đoạn cha Philipphê Võ Phước Thạnh, phụ trách họ Long Hưng, ngài đã tìm đất cất một ngôi Nhà thờ vì vùng đất này nằm dọc theo...

 

9844

Trước đây do các cha Thừa Sai Paris lập các giáo điểm từ Tân Qui đến Bắc Cao Lãnh vào khoảng năm 1914...

 

9100

ĐỊA SỞ PHONG HOÀ: Phong Hoà, Long Thắng, Tân Lược và Thông Lưu (Phong Hoà, Long Thắng thuộc tỉnh Đồng Tháp, Tân Lược, Thông Lưu...

 

6238

Năm 1946 lính Pháp tấn công giết ông Thăm và Nhà thờ bị đốt cháy. Năm 1947 lập lại Nhà thờ trên một miếng...

 

4636

Họ Đạo Long Thắng khi trước thuộc về Long Hưng, Sa Đéc, là đạo lâu đời, đạo dòng. Từ 14/9/1932...

 

4671

Thời Kỳ Cha P. Đỏ về Sa-Đéc, có các Cha Dòng Chúa Cứu Thế (CCT) Canada đến ở học Tiếng...

 

5646

Lịch sử thành lập Họ đạo có trên 100 năm. Điều này được xác thực qua người thật việc thật. Khoảng năm...

 

5345

- Giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển họ đạo: Cha Đặng và các cha sở An Hiệp: cha Tôma Vàng và cha Quyển, đi lại...

 

3194

Thành lập khoảng năm 1930 do gia đình ông Henry Trần Văn Cao dưới dự hướng dẫn của cha sở Bellemin. Ban...

 

2778

Năm 1975 với biến cố lịch sử, một số đông không còn đến Nhà thờ nữa. Nhà thờ vắng vẻ mỗi ngày...

 

3035

Một số giáo dân Sa Đéc vào lập nghiệp (làm ruộng) nên năm 1912 một linh mục thừa sai (thuộc...

 

11968

Các cha thừa sai (MEP) với tinh thần hăng say truyền giáo phát xuất từ họ đạo Cái Mơn chèo ghe đi theo dòng sông...

 

9437

Năm 1939 - Ông Đốc Phủ Yên ở Trà Ôn đến xây dựng Nhà Thờ Vĩnh Xuân (Laghì) thứ II bằng gỗ căm xe, xây...

 

9214

Họ đạo Trà Ôn được thành lập vào khoảng năm 1896 (thời điểm người được rửa tội đầu tiên của họ đạo). Nhà thờ...

 

6308

Theo khẩu truyền thì họ đạo Thủy Thuận hình thành trước năm 1905. Khởi sự với hai gia đình là: Ông bà...

 

6516

Là họ nhánh của Trà Ôn, được ông bà Đốc Phủ Yên dâng cúng tiền của ruộng đất để tái...

 

3212

Năm 1929, Nhà Thờ Tích Thiện được xây dựng bằng gỗ, mái lá (nhà kê), thuộc xã Tích Thiện, Huyện trà Ôn,...

 

2363

Là họ nhánh của Trà Ôn. Năm 1945 được Cha sở Bông Bót (Bà My) thành lập. Năm 1963, chiến tranh tàn...

 

3618

Nghe tên Quang Phong người ta có thể tưởng đến một nơi danh lam thắng cảnh nào đó. Cũng như Quang Diệu, một Họ...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 > >>