Sidebar

Chúa Nhật

04.06.2023

1290

Song song với Phong Hòa, một số gia đình người Tân Lược xin học đạo, giữ đạo đi nhà thờ Phong...

 

2960

Trước kia gọi là Gò Nhum vì Nhà thờ được cất tại Gò Nhum. Họ đạo được thành lập vào...

 

4690

Họ đạo Cái Sơn được thành lập năm 1958 qui tụ giáo dân thuộc các Xã Song Phú, Mỹ Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ và khu trù mật...

 

4190

Họ Đạo Cái Muối nằm về hướng đông bắc Thị xã Vĩnh Long. Cách trung tâm Thị xã 2,5km. Nhà Thờ Cái...

 

2465

Danh gọi: trước đây họ đạo Cái Lóc có tên là An Hương, vì xưa ấp mà nhà thờ được xây...

 

3599

Đầu thế kỷ XX, Cha Le Méé từ Họ Đạo Vĩnh Long đến truyền giáo vùng Cái Kè, gây dựng được nhà thờ lá kề...

 

3026

Họ đạo Bình Minh là một cộng đoàn truyền giáo giữa lòng anh em Hòa Hảo, được thành lập năm 1957. Khởi...

 

1898

Theo những người lớn còn sống hiện nay tại họ đạo Ba Kè (09.2006), vào khoảng thập...

 

3519

Lúc đầu Nhà thờ được xây gần Cầu Sập. Năm 1969, Đức Cha Raphae cho xây dựng kiên cố tại chỗ hiện nay. Với thời...

 

2209

Là họ lẻ của Chánh Tòa từ năm 1910 - 1954. Ban đầu các linh mục từ Vĩnh Long xuống dâng lễ....

 

3161

Năm 2000 lên bảng nhà thờ và làm mái tole che nắng che mưa (nội trong một ngày). Đây cũng là lúc gặp khó...

 

12273

Vì thiếu tài liệu nên khó xác định cách chính xác thời gian và những giai đoạn hình thành. Tuy nhiên, dựa...

 

8408

Họ đạo Vĩnh Hòa, trước năm 1953, chỉ là một sở biện Trà Cuôn thuộc họ đạo Giồng...

 

5899

Là họ nhỏ của Chà Và (Vĩnh Kim) được thành lập năm 1950 - trào Cha Giuse Khánh làm sở...

 

10546

Từ sông cái Cổ Chiên, có con rạch gọi là "Rạch Rập" xuyên qua con Giồng của hai ấp Thôn Rôn...

 

6527

Là họ nhỏ của họ Cái Đôi được thành lập từ lâu đời. Các nhân chứng đều chết sạch, chứng từ đốt sạch. Giáo dân...

 

4954

Phát triển Họ đạo đều nằm trong những giai đoạn trước nhất là thời kỳ cha Vincent Nguyễn Ngọc...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>