Sidebar

Thứ Năm
26.05.2022

1072

Song song với Phong Hòa, một số gia đình người Tân Lược xin học đạo, giữ đạo đi nhà thờ Phong...

 

2567

Trước kia gọi là Gò Nhum vì Nhà thờ được cất tại Gò Nhum. Họ đạo được thành lập vào...

 

3765

Họ đạo Cái Sơn được thành lập năm 1958 qui tụ giáo dân thuộc các Xã Song Phú, Mỹ Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ và khu trù mật...

 

3731

Họ Đạo Cái Muối nằm về hướng đông bắc Thị xã Vĩnh Long. Cách trung tâm Thị xã 2,5km. Nhà Thờ Cái...

 

2126

Danh gọi: trước đây họ đạo Cái Lóc có tên là An Hương, vì xưa ấp mà nhà thờ được xây...

 

3146

Đầu thế kỷ XX, Cha Le Méé từ Họ Đạo Vĩnh Long đến truyền giáo vùng Cái Kè, gây dựng được nhà thờ lá kề...

 

2694

Họ đạo Bình Minh là một cộng đoàn truyền giáo giữa lòng anh em Hòa Hảo, được thành lập năm 1957. Khởi...

 

1568

Theo những người lớn còn sống hiện nay tại họ đạo Ba Kè (09.2006), vào khoảng thập...

 

3096

Lúc đầu Nhà thờ được xây gần Cầu Sập. Năm 1969, Đức Cha Raphae cho xây dựng kiên cố tại chỗ hiện nay. Với thời...

 

1883

Là họ lẻ của Chánh Tòa từ năm 1910 - 1954. Ban đầu các linh mục từ Vĩnh Long xuống dâng lễ....

 

2902

Năm 2000 lên bảng nhà thờ và làm mái tole che nắng che mưa (nội trong một ngày). Đây cũng là lúc gặp khó...

 

11286

Vì thiếu tài liệu nên khó xác định cách chính xác thời gian và những giai đoạn hình thành. Tuy nhiên, dựa...

 

7674

Họ đạo Vĩnh Hòa, trước năm 1953, chỉ là một sở biện Trà Cuôn thuộc họ đạo Giồng...

 

5335

Là họ nhỏ của Chà Và (Vĩnh Kim) được thành lập năm 1950 - trào Cha Giuse Khánh làm sở...

 

9410

Từ sông cái Cổ Chiên, có con rạch gọi là "Rạch Rập" xuyên qua con Giồng của hai ấp Thôn Rôn...

 

5912

Là họ nhỏ của họ Cái Đôi được thành lập từ lâu đời. Các nhân chứng đều chết sạch, chứng từ đốt sạch. Giáo dân...

 

4456

Phát triển Họ đạo đều nằm trong những giai đoạn trước nhất là thời kỳ cha Vincent Nguyễn Ngọc...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>