Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

2274

Từ khi các cha dòng Phanxicô tới Tiểu Cần, năm 1953, Phú Thọ II là họ lẽ của Họ...

 

2524

Là Họ đạo nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Ngôi Nhà thờ đầu tiên được cất lên năm...

 

2666

Nhà thờ được cất mới năm 1999, dâng kính Thánh Giuse Marchand Du làm bổn...

 

2697

Theo sổ Rửa tội của Họ Đạo Tiểu Cần thì ngày 19/ 6/ 1940 Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đã Rửa tội cho 34 tân tòng gồm cả Cây Gòn...

 

2701

Là họ nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Các Cha sở Mặc Bắc thay...

 

14453

Họ Trà Vinh nằm tại trung tâm tỉnh lỵ Tỉnh Trà Vinh. Địa danh Trà Vinh bắt nguồn từ 3 từ Miên Ngữ Preah-Trâ-Pêang, nghĩa...

 

6440

Do nhu cầu phát triển nên thập niên 1980 cha Phêrô Nguyễn Phước Lợi cho xây tại đây...

 

6817

Năm 1933, Cha Phanxicô Trần Văn Quờn- Cha sở Bông Bót thành lập họ này- là...

 

5248

Tân Hạnh cũng là một họ nhỏ của Trà Vinh. Cha Trí (P. Demarcq) lập năm 1893 - tại làng Tân Thạnh....

 

11091

Năm 1824 có 4 người từ Bạc Liêu qua vùng Bàng Đa, cách Trà Vinh 10 Km về phía Đông- Nam lập nghiệp....

 

4418

Từ năm 1976-1993, mặc dù giáo dân đã quay về, nhưng vì hoàn cảnh, họ đạo vẫn chưa có...

 

4877

Nhà thờ Hòa Lạc là nhà thờ Công Giáo trong vùng Khmer do Cha Fx. Lê Văn Huyền...

 

3158

Đức Mỹ là Họ Đạo nhỏ trực thuộc Họ Bãi Xan. Trước đây Họ Đạo chỉ là hai sở biện của Bãi Xan, nằm dọc theo bờ sông Cổ Chiên từ Cua 11 đến Cầu Bắc...

 

6048

Họ đạo Cổ Chiên không nằm ngoài quy luật trên. Nơi đây còn do hoàn cảnh đặc thù nhất định là...

 

2793

Họ Đạo Cái Hô nằm cặp theo con sông Cổ Chiên, hiện nay thuộc Ấp Mỹ Hiệp A, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh. Vì thiếu...

 

3058

Tháng 11/1963, nhà thờ Bông Bót bị phá hủy - Cha sở bị lưu vong - bổn đạo chạy tứ tung. Đức Cha Antôn...

 

3919

Họ đạo Càng Long được thành lập vào ngày 15/8/1965 do Đức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp, với số...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >