1. Vì mục đích (purpose) nào loài người chúng ta có mặt ở đời này?

-  Chúng ta có mặt ở đời này để nhận biết (know), yêu mến (love) Chúa, để làm việc lành (good) theo ý Chúa,  và ngày nào đó được về Thiên đàng (heaven).

(Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu rỗi và nhận biết sự thật (the truth) (1 Tm 2,4)

 

2. Tại sao Thiên Chúa (God) dựng nên (sáng tạo-  create) ta?

-  Chúa dựng nên ta vì Người tự ý (free) muốn như vậy, và bởi Tình yêu vô vị lợi (unselfish) của Người.

 

(Thiên Chúa là Tình yêu (1 Ga 4,16)