Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

Giáo lý hình ảnh: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên - Năm B

Chủ đề: TỪ BỎ
Xin click vào đây để nhận file trình chiếu >>>

chua-nhat-xxviii-thuong-nien-nam-b
“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta” (Mc 10,21).

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu ảnh:

Các bạn nhìn vào hình ảnh, đây là hình ảnh gì? Đây là hình ảnh cho thấy một thanh niên đang quỳ trước mặt Chúa Giêsu. Anh ta muốn làm gì, mời các bạn đứng để nghe đoạn Tin Mừng sau đây.  

2. PHÚC ÂM: (Mc 10,17-27)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô.

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

{Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.}

Đó là Lời Chúa. - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

II. TRÌNH BÀY BỨC ẢNH

1. Phân tích hình ảnh: Các bạn thấy gì trong bức ảnh?

· Hình ảnh gồm có những gì?

+ Hình ảnh có nhiều người, cổng thành, nhà cửa,…

+ Hình cho thấy đây là cảnh ban ngày, trong một ngôi làng hay một thị trấn.

· Nhân vật đang làm gì?

+ Người mặc mặc áo trắng, khoác áo ngoài màu đỏ là Chúa Giêsu, đang đứng và nhìn vào người thanh niên.

+ Người mặc áo xám là ông Phêrô, đang đứng phía sau Chúa Giêsu, hướng nhìn về Người.

+ Người thanh niên mặc áo xanh dương là người thanh niên đến để xin đi theo Chúa Giêsu.

+ Người còn lại là dân chúng, đang hướng nhìn về Chúa Giêsu và lắng nghe Người.

2. Hình ảnh đánh động con người: Bạn thích gì trong bức ảnh?

· Khi xem bức ảnh này, các bạn cảm thấy thế nào?

+ Vui, buồn, yêu hay ghét, sợ hay thích?

· Các bạn thấy điều gì đang xảy ra?

+ Một thanh niên giàu có chạy đến và quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu và hỏi Người về việc phải làm gì để được sống đời đời. Chúa Giêsu nói đến các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”. Bấy giờ, Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

· Hình ảnh đánh động bạn như thế nào?

+ Chúa Giêsu muốn người thanh niên giàu có từ bỏ những của cải vật chất để đi theo Người. Ngày nay, Người cũng mời gọi tôi. Nhìn lại chính mình, tôi đã dám từ bỏ những của cải vật chất mà bước theo Người ? Hay tôi đã chối bỏ Chúa mà chạy theo vật chất, chạy theo ý riêng?

3. Hình ảnh cho Giáo lý: Hình muốn nói lên điều gì?

· Trò chơi: “Làm gì?”

o Chuẩn bị:

- Câu Lời Chúa: “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta” (Mc 10,21).

- Mỗi đội một tờ giấy có ghi đoạn Tin Mừng Mc 10,17-27.

o Cách chơi: Chia lớp thành 2 hay 3 đội (tùy số lượng). Mỗi đội sẽ nhận được một tờ giấy ghi đoạn Tin Mừng Mc 6,30-34. Trong thời gian quy định (khoảng 3-5 phút), mỗi đội sẽ tìm những động từ trong đoạn Tin Mừng. Tổ nào ghi nhiều thì thắng.

VD: lên đường, chạy, quỳ, …

· Nhấn mạnh đến câu Lời Chúa nhằm làm các em nhớ và thuộc.

· Qua hình ảnh, bạn nhận thấy điều gì?

+ Giống như Chúa Giêsu đã mời gọi người thanh niên bước theo Chúa, tôi cũng đưa tha nhân đến với Chúa để họ lắng nghe tiếng gọi của Người.

+ Giống như Phêrô đã từ bỏ mọi sự mà bước theo Chúa Giêsu, tôi cũng từ bỏ mọi sự để bước theo Người.

+ Trái với người thanh niên không dám từ bỏ của cải vật chất, tôi phải biết từ bỏ những ràng buộc của mình mà theo Chúa.

+ Giống như dân chúng được lắng nghe Lời Chúa, tôi cũng năng lắng nghe và tìm hiểu Lời Chúa.

4. Hình ảnh gợi lên bài học: Qua hình ảnh, Chúa muốn nói với ta điều gì?

· Qua hình ảnh, Chúa mời gọi tôi biết hy sinh, biết từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa cách trung thành.

· Việc thực hành: “Sống hy sinh và từ bỏ”

Chúa Giêsu mời gọi mỗi người bước theo Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Do đó, bạn hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa trong mỗi giây phút của cuộc sống bằng sự hy sinh, bằng từ bỏ ý riêng.

III. KẾT THÚC

o Câu chuyện:

TỪ BỎ TIỀN CỦA THEO CHÚA

Miss Grace Minford từ Tin Lành trở lại Đạo Công giáo, rồi đi tu dòng nữ Đa Minh. Khi thân phụ chết, ông trối lại cho Miss Grace Minford này 2 triệu rưỡi đôla với điều kiện là cô phải ra khỏi Dòng, không được đi tu nữa. Miss Grace Minford bình tĩnh nói:

 

- “Cha tôi trên trời giàu hơn cha tôi ở dưới đất nhiều. Cha tôi trên trời sẽ thưởng cho tôi nhiều hơn.”

o Cầu nguyện kết thúc và giải tán.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài mời gọi chúng con bước theo Ngài trong mỗi phút sống. Xin cho chúng con luôn biết hy sinh và từ bỏ mọi sự ràng buộc để luôn bình an bước theo Chúa. Amen.

Ban Giáo Lý GPVL

1330    09-10-2021