Các bạn hãy cho biết hình ảnh này nói lên điều gì ? Đây là hình ảnh nói về một cuộc trò chuyện thân mật giữa Chúa Giêsu và các tông đồ. Người đã nói gì và làm gì, mời các bạn đứng để nghe đoạn Tin Mừng sau đây.

 

Nhìn hình ảnh, các bạn có biết hình ảnh này diễn tả điều gì không ? Hình ảnh diễn tả một bữa tiệc. Bữa tiệc này có liên quan đến điều gì, mời các bạn đứng để nghe đoạn Tin Mừng sau đây...

 

1 2 3 >