Sidebar

Thứ Tư
28.02.2024

502

Tính thẳng thắn của ngài diễn tả trong cách ngài tố cáo nạn tham nhũng của Giáo hội, ngài không núp sau những câu nói lòng vòng. Ngài không thích các giáo sĩ không ở tầm cao với sứ vụ của mình, họ đánh mất con người của họ khi chạy...

 

630

Đức Phanxicô để cho người khác ôm quàng mình. Ngài tìm dịp để tiếp xúc với giáo dân, chạm vào giáo dân và để giáo dân chạm vào mình. Hai...

 

787

Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã...

 

516

Từ khi làm giám mục phụ tá ở tòa giám mục đến khi hồng y Quarracino chết, ngày 28-2-1998, Bergoglio được sự kính trọng của hàng giáo sĩ, đặc biệt là các tu sĩ trẻ. Tất cả các linh mục ở Buenos Aires...

 

938

Thiên Chúa gọi những ai Người muốn để làm linh mục. Người chọn họ từ giữa Dân của Người để thánh hiến họ, làm...

 

8014

Mình ngồi đối diện với một ông bạn vô thần. Ở giữa hai người là hai tách cà phê nóng và một gói thuốc Con Mèo. Cà phê là chồng. Thuốc lá là vợ. Cà phê thì...

 

184

Trong tuyển tập “Được chọn và sai đi”, giáo phận Long Xuyên 2003, Đức Giám mục GB Bùi Tuần đã viết như sau: “Làm sao để khi gặp linh mục và thấy linh mục làm mục vụ và việc xã hội, ngay cả khi thấy ngài thinh lặng cầu...

 

<< < 5 6 7 8 9 10 11 >