Sidebar

Thứ Hai
04.03.2024

5146

Có thể nói đại đa số giáo dân (GD) khi đến tham dự Thánh lễ đều chú tâm về bài giảng (BG) của linh mục (LM). Một Thánh lễ mà không có bài giảng thì như...

 

<< < 6 7 8 9 10 11