Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

486

Thông thường mỗi linh mục khi chịu chức sẽ chọn một khẩu hiệu làm châm ngôn sống cho đời linh mục của mình. Năm 2005, tôi được Bề Trên chọn gọi lên chức linh...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>