Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

549

Theo Đức Giáo hoàng Phanxicô, một linh mục phải là một môn đệ thực thụ, “một người luôn biết thông truyền niềm vui tại bất kỳ nơi nào ngài đến”. Thế...

 

975

Việc đào tạo linh mục tương lai là việc vô cùng quan trọng[23] nên tất cả mọi thành phần trong Giáo hội, không loại trừ một ai, đều nhận được ân sủng và đều mang lấy trách nhiệm chăm lo cho các ơn gọi.[24] Trong...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>