Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

Giới khảo cổ tiếp tục xác nhận những sử liệu của Kinh Thánh


Những khám phá khoa học mới đã xác nhận câu chuyện trong Kinh Thánh về việc đạo quân của Babylon phóng hỏa thành Jerusalem cách đây khoảng 2.600 năm.

Tranh vẽ thành Jêrusalem bị đốt cháy

Các nhà khảo cổ đã chứng minh được trong quá trình đánh chiếm Israel khoảng năm 600 trước Công nguyên (TCN), binh lính của đế quốc Babylon đã tàn phá Jerusalem như những gì từng được mô tả trong Kinh Thánh. Họ đã khám phá ra một lượng lớn cổ vật đã bị cháy như đồ gốm, các bức tượng, đồ gỗ, hạt nho, vảy da và xương cá. Một số đồ gốm còn được đóng dấu niêm phong thời kỳ đó. Các tàn tích còn sót lại đã được các nhà khoa học chứng minh thành Jerusalem bị đốt cháy vào năm 597 trước Công nguyên.

Cổ vật thành Jêrusalem

Theo Kinh Thánh và các nguồn tài liệu lịch sử khác cho thấy, vua Babylon Nebuchadnezzar đã đánh bại triều đại Ai Cập vào năm 605 TCN. Để tránh thành Jerusalem bị phá hủy, Vua Jehoiakim của Judah đã đầu hàng vua Babylon. Bốn năm sau đó, vào năm 601 TCN, người Ai Cập nổi dậy và đánh bại người Babylon, giành lại thành phố. Sau đó, vua Nebuchadnezzar sai một đạo quân đến vây thành vào năm 597 TCN. Cuộc vây hãm thành công, ông đã chọn Zedekiah, lúc đó mới 21 tuổi lên làm Vua, và phải nạp cống vật về Babylon. Sau hơn một thập niên thì Zedekiah phản bội vua Nebuchadnezzar. Do đó, vua Nebuchadnezzar lại sai một đạo quân khác đến Jerusalem phá và đốt thành. Zedekiah bị buộc phải xem con cái ông bị xử tử, còn ông bị giam suốt phần đời còn lại tại thành Babylon. Theo Cựu Ước, thành Jerusalem bị phá hủy hoàn toàn, với những ngôi đền và ngôi nhà bị đốt cháy. Những mô tả này đã được giới khảo cổ xác nhận qua những cổ vật vừa được khai quật.

Nhiều học giả hiện đại từng tranh luận về việc liệu Kinh Thánh có thể được xem là một quyển sách lịch sử hay chỉ là một bộ sưu tập các câu chuyện được kể lại. Và đến nay, ngày càng có nhiều công trình khảo cổ cho thấy những gì được kể trong tập sách thánh thiêng này đều đã diễn ra. Kinh Thánh không chỉ có giá trị cực kỳ lớn về mặt văn chương mà thật sự là một tài liệu lịch sử rất đáng tin cậy.

Thiện Tâm (Theo Aleteia)

1318    26-09-2017