Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Giởi thiệu chuyên mục Podcast mới:


Vatican News Tiếng Việt xin giới thiệu Chuyên mục "CIAO BẠN TRẺ", không gian mở để các bạn trẻ có thể chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện, góc nhìn của người trẻ về Thiên Chúa, Giáo Hội, con người và cuộc sống. "CIAO BẠN TRẺ" hy vọng trở thành nhịp cầu liên kết tất cả mọi người, giúp nhau vươn đến những điều tốt đẹp hơn.

Nguồn: Vatican News (02/12/2023)

209