Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Giới trẻ Công giáo châu Phi hội thảo về “Nền kinh tế Phanxicô”

cq5damthumbnailcropped750422-11234
 Giới trẻ Công giáo châu Phi hội thảo về “Nền kinh tế Phanxicô” 

Trong 3 ngày từ 27-29/9, các chuyên gia kinh tế trẻ châu Phi tham gia một cuộc hội thảo, nhằm suy tư về việc trở thành tác nhân cho sự thay đổi, được truyền cảm hứng từ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về nền kinh tế công bằng, không bỏ lại ai ở phía sau.

Diễn đàn của các bạn trẻ được tổ chức bởi Mạng lưới Công bằng và Sinh thái ở châu Phi của Dòng Tên (JENA), Tổ chức Kinh tế Phanxicô và Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Cuộc gặp gỡ là một phần trong nỗ lực tham gia sự kiện toàn cầu Nền Kinh tế Phanxicô 2021 trong ngày 02/10 vừa qua ở Assisi.

Khởi đi từ sự đa dạng của văn hoá và kinh nghiệm của lục địa này, trong cuộc gặp gỡ, các nhà kinh tế và doanh nhân trẻ đến từ tám quốc gia châu Phi chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của một số thách đố hiện nay, đồng thời cam kết trở thành tác nhân cho sự thay đổi trên thế giới, mặc dù vẫn còn những thánh đố về kinh tế, xã hội và chính trị.

Trong cuộc họp, cha Dominic Chai, Dòng Tên, cộng tác viên của Uỷ ban Covid-19 của Vatican, giải thích rằng cái nhìn của Nền kinh tế Phanxicô là “cung cấp một không gian cho người trẻ, để họ tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng địa phương, và chia sẻ hy vọng cho nền kinh tế ngày mai, một nền kinh tế mà theo Đức Thánh Cha sẽ phải thúc đẩy cuộc sống và đảm bảo không ai phải bị bỏ lại đàng sau”.

Cùng quan điểm đó, cha Charles Chilufya, Dòng Tên, Giám đốc Mạng lưới Công bằng và Sinh thái ở châu Phi, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ, như là một cơ hội “để lắng nghe người khác trong một tinh thần bác ái”.

Ngoài ra, trong ba ngày gặp gỡ, có những ý tưởng được đưa ra gây chú ý như:  Vai trò quan trọng của lãnh đạo trong việc “lắng nghe người trẻ khi họ nói đến những vấn đề liên quan đến nhân loại và việc bảo vệ môi trường”. Một ý kiến khác mời gọi những người trẻ châu Phi “sử dụng công nghệ để tạo ra sức mạnh tổng hợp trên toàn thế giới để có những giải pháp bền vững hơn trong việc giải quyết vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm”. Sau cùng, một doanh nhân trẻ đã đưa ra ý tưởng lấy cảm hứng từ triết lý châu Phi “Tôi vì chúng ta”, và hy vọng sẽ “truyền cảm hứng cho mọi người để tái xây dựng và tiến bước như một cộng đồng”.

Theo Ngọc Yến - Vatican News (06/10/2021)

427    06-10-2021