Sidebar

Chúa Nhật

03.12.2023

788

Thánh Conrad không phải là vị sáng lập dòng hay ngay cả là một linh mục, nhưng tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa và sự sùng kính Ðức Maria...

 

<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>