Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

429

Khoảnh khắc ban đầu bao giờ cũng để lại trong ta nhiều dấu ấn. Cái khởi đầu cho môt điều...

 

382

Câu chuyện tình giữa ta với Giêsu là một câu chuyện tình rất lạ. Ta cảm nghiệm được tiếng gọi và...

 

416

Con người sống vì nhau, đấy là ước mong của Giêsu từ bao nhiêu năm...

 

475

Chúng ta sẽ không bao giờ là những người Công Giáo thực thụ, nếu chúng ta sống...

 

463

Được làm con của Chúa là một vinh dự vô cùng to lớn của hết thảy chúng ta. Chính...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>