Sidebar

Thứ Bảy
13.07.2024

562

Chẳng ai trên đời này sống mà chưa một lần trải nghiệm hương vị của tình yêu. Mọi hạnh...

 

541

Trong nhiều dịp gặp gỡ cha mẹ hay Giáo lý viên tại các buổi học chuyên đề hay thảo luận, cũng có khi trao đổi trong các giờ tham vấn, tôi lắng nghe được...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>