Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

640

Ý thức rất rõ những nguy hiểm mà con sẽ phải đối diện, con biết rằng: con có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, nhưng những điều đó không làm con chùn bước nản lòng. Nhiều người hỏi con rằng “không biết sợ hay sao?” -...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>