Sidebar

Thứ Ba
18.06.2024

1089

Mỗi vị thánh được Giáo hội tôn vinh luôn luôn là một gương sáng cho chúng ta về đời sống trọn lành. Việc các ngài đạt tới sự thành toàn trong ơn gọi Kitô hữu nói lên rằng, nếu con người biết khiêm...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>