Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

741

Ý thức rất rõ những nguy hiểm mà con sẽ phải đối diện, con biết rằng: con có thể bị nhiễm bệnh bất cứ lúc nào, nhưng những điều đó không làm con chùn bước nản lòng. Nhiều người hỏi con rằng “không biết sợ hay sao?” -...

 

1120

Thánh Toma More sinh tại Luân Đôn ngày 06 tháng 2 năm 1478 trong một gia đình mà chính Ngài đã nói: "Không danh giá nhưng lại lương thiện". Lên 12 tuổi, Ngài giúp...

 

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>