Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

1129

Người Kitô hữu sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Quê hương đích thực của họ ở trên trời, nơi Thiên Chúa ngự trị. Nơi đó cũng có những anh chị em và những...

 

890

Theo Tông Ðồ Công Vụ 1,15-26, sau khi Ðức Giêsu Lên Trời, các tông đồ cần phải tìm người thay thế cho Giuđa. Với tất cả những bàng hoàng chưa thông hiểu, những nguy hiểm đang phải đương...

 

<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>