Sidebar

Thứ Ba
28.11.2023

2695

Những ngày cuối năm vừa qua, trên các trang báo điện tử, chúng ta thấy xuất hiện nhiều cuộc bình bầu trong giới văn nhân, nghệ sĩ các danh hiệu như: người cha của năm, người mẹ...

 

1691

Gioan sinh ngày 8 tháng 3 năm 1495 tại Bồ Đào nha. Cha mẹ Ngài là những người nghèo khổ nhưng đạo đức và đầy lòng bác ái. Lúc 9 tuổi Ngài bỏ nhà trốn đi, theo một nhà mạo hiểm đã khéo kích thích trí tưởng tượng của tuổi thơ. Mẹ Ngài...

 

1237

Thánh Ca-xi-mia sinh tại Kra-cô-vi, nước Ba-lan, năm 1458. Cha là vua Ca-xi-mia thứ 4, mẹ...

 

1272

Thánh Claude sinh năm 1641 gần Lyons, nước Pháp, trong một gia đình đạo đức, giầu có. Ngài...

 

1856

Vào lúc 56 tuổi, Angela Merici từ chối lời yêu cầu của Ðức Giáo Hoàng. Ngài biết Ðức Clêmentê VII muốn ban cho ngài một vinh dự lớn lao và một cơ...

 

1531

Thánh TIMÔTÊÔ (thế kỷ I) Là con của người cha Hy Lạp và người mẹ Do thái, thánh TIMÔTÊÔ đã được theo đạo vào năm 47 khi thánh Phaolô giảng đạo tại Lystra...

 

3705

Thánh Phaolô tông đồ, vị tông đồ cột trụ của Giáo hội sơ khai và vẫn còn là tông đồ nòng cốt của Giáo hội cho đến cùng. Tuy nhiên, Ngài là vị tông đồ không thuộc nhóm...

 

1714

Thánh Grêgôgiô là con út của một gia đình đã góp phần rất lớn cho Giáo Hội và gia đình ấy có ít nhất năm vị thánh. Sinh trưởng trong thành phố bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ, Grêgôriô là con của hai vị thánh Basil và Emmilia, và lớn...

 

8444

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để...

 

2225

Hội Thánh lập lễ này để mừng ngày thánh Phêrô đến Rôma, sau bảy năm ngự toà ở An-ti-ô-ki-a. Theo ý Chúa, vị thủ lãnh...

 

1850

Trong cảnh ngục tù khổ nhục, ngài hồi tâm suy nghĩ và ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Ngài cầu...

 

2195

Lạy Chúa là nguồn sức mạnh của các thánh, Chúa đã gọi thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn bước lên thập giá mà vào cõi...

 

2313

Noi gương thánh Đa Minh Cẩm, linh mục tử đạo, luôn luôn sống xứng đáng môn đệ Chúa bằng đời sống...

 

1712

Việc truyền tin cho Đức trinh nữ Maria và cuộc nhập thể của Chúa Giêsu là một mầu nhiệm duy nhất. Từ hơn 4000...