Với tình con thảo, sáng hôm nay 18 tháng 4, các đoàn hành hương nhỏ lẻ đã về với Mẹ La Mã Bến Tre để hành hương kính Mẹ. Sau đó, vài đoàn cũng sẽ lên đường để thăm viếng các nữ tu dưỡng lão ở Cái Mơn.

        9 g 30, Thánh Lễ tạ ơn được cử hành.

        Trong bài chia sẻ, Cha giảng mời cộng đoàn nhìn lại ơn gọi của mỗi người qua ơn gọi mà hôm nay Chúa đã gọi Maria khi Chúa kêu tên của bà. Cha mời gọi mỗi người cũng lên đường đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh như bà Maria.

        Thánh Lễ kết thúc, nhiều người ở lại để cầu nguyện với Mẹ. Sau giờ cơm trưa, đoàn sẽ thăm các nữ tu Cái Mơn, đoàn sẽ ngược về Châu Đốc ...

        Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã ban muôn ơn lành cho con cái chạy đến với Mẹ

 

 CTV TT VL
dsc42471

img711912

img7123
img7124

img7130
img7133
img7143
img71501
img7151
 img7153