Sidebar

Thứ Bảy
23.09.2023

0

Năm nay cũng vậy, từ 12g 00 trưa ngày 12.5 giáo dân các họ đạo trong và ngoài Giáo phận đã lần...

 

<< < 5 6 7 8 9 10