Sidebar

Chúa Nhật

01.10.2023

1932

Như một ngày truyền thống,2 – 9 hàng năm, “Thiếu Nhi Thành Tâm” về với La Mã Bến Tre để hành hương kính Mẹ. Sở dĩ có cái tên “Thiếu Nhi Thành Tâm” bởi đơn giản...

 

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>