Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

9022

Trung tâm hành hương Ðình Khao: Ðịa chỉ: 436, Thanh Mỹ QL57, Phường 5, Long Hồ, Vĩnh Long (gần phà Đình Khao). Tel: (070) 895-333. Đức Giám mục Giacôbê...

 

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >