Sidebar

Thứ Ba
28.05.2024

Hạnh phúc thay người tuân theo ý Chúa

Thiên Chúa yêu thương tạo dựng con người và ban cho họ tự do. Vì thế, mỗi người đều có cách suy nghĩ, đánh giá và chọn lựa riêng; không ai có quyền bắt người khác theo ý mình. Ngay cả Thiên Chúa, Đấng có thể bắt buộc, nhưng Ngài vẫn để con người tự do hành động. Ngược lại, con người nhiều khi bắt cả Thiên Chúa làm theo ý mình. Tuy nhiên, nếu biết tuân theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa, con người sẽ được hưởng muôn phúc lộc Chúa ban.

Trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia xác quyết chắc chắn rằng: Đức Chúa, Đấng cứu chuộc, Đức Thánh của Israel, là Đấng dạy những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn trên đường ngươi đi. Do đó, nghe lời Thiên Chúa là dấu hiệu của người khôn ngoan bởi vì có ai khôn ngoan hơn Thiên Chúa: Ngài biết những gì có lợi và những gì gây thiệt hại cho con người. Có rất nhiều ích lợi cho những ai sống theo đường lối Chúa. Ở đây, ngôn sứ liệt kê 3 điều chính. Thứ nhất, tâm hồn được bình an: Người làm theo ý Chúa có bình an trong tâm hồn vì biết mình đã làm đúng, và biết chắc sẽ có kết quả tốt: “Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như giòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.” Thứ hai, Cuộc sống sẽ được phong nhiêu biểu hiện ở việc có Con đàn, cháu đống. Vì theo quan niệm thời đó: con cái là hồng ân Thiên Chúa ban. Thứ ba, được Thiên Chúa nhớ tới muôn đời: “Tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị huỷ diệt, chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta.”

Bên cạnh phúc lộc trên, Lời Chúa hôm nay cũng nêu ra cho chúng ta những bất toàn của đường lối con người. Thiên Chúa trình bày sự thật để con người tự do chọn lựa sống theo đường lối Ngài; ai theo, sẽ được hưởng muôn vàn ân huệ. Khác với tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa, nhiều người chẳng có sự thật hay ân huệ; nhưng lại bắt người khác làm theo ý muốn và cách thức của mình. Bài Tin Mừng hôm nay lên án 2 tật xấu của con người đương thời. Đó là muốn mọi sự theo ý mình và thói thích phê bình người khác. Họ giống như những đứa trẻ chỉ muốn người khác làm theo ý mình mà không biết nhận định những việc đó có hợp với địa điểm, thời gian, đối tượng và đặc biệt là ý muốn của Thiên Chúa hay không. Cũng chính vì muốn mọi sự theo ý mình nên họ không chấp nhận quan điểm sống của người khác. Họ phê bình người khác theo quan điểm riêng. Họ ghen ghét, khép kín không chịu nhìn nhận những dấu chỉ Thiên Chúa hành động và hướng dẫn trong cuộc sống. Như thế, đây là hai tật xấu thực sự làm cản trở con người vươn tới sự hoàn thiện.

Tóm lại, qua bài học từ Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải biết học hỏi để tìm ra tiêu chuẩn và đường lối của Thiên Chúa. Đống thời, chúng ta phải có can đảm để sống theo tiêu chuẩn và đường lối của Ngài. Có như thế, chúng ta mới hy vọng được hưởng sự bình an thực sự trong tâm hồn, nhất là luôn được Thiên Chúa dử lòng thương. Bên cạnh đó, chúng ta cần suy xét cẩn thận về tiêu chuẩn và đường lối của con người, cần nhận ra tất cả những nguyên nhân đen tối ẩn núp đàng sau.

Nhóm suy niệm BC

706    13-12-2019