Sidebar

Thứ Sáu
23.02.2024

Hành trình cuối năm

fbimg1706618610304

 Theo thông lệ vào dịp gần Tết nhóm Nhân Ái họ đạo Vĩnh Hòa và gia đình Bác Ái Têrêsa Vĩnh Long tổ chức thăm viếng và tặng quà cho những dòng tu trong Giáo Phận.

Xem như "HÀNH TRÌNH CUỐI NĂM" nuôi dưỡng ơn gọi và sưởi ấm các bà hưu dưỡng, an ủi các trẻ em mồ côi... 

- Hội Dòng MTG CM 1.000 kg gạo 

- Hội Dòng MTG CN 1.000 kg gạo 

- Dòng Kitô Vua CN 500 kg gạo 

- Tặng quà và lì xì cho các dì hưu dưỡng CM và CN + các trẻ em mái ấm CN.

fbimg1706618517071
 fbimg17066185814951fbimg170661849603912
Caritas Vĩnh Long

838