Sidebar

Thứ Sáu
19.07.2024

Hành trình một đời người theo Chúa

“Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (TV 138, 8)

 Trong niềm tín thác vào tình yêu và sự phục sinh của Đức Kitô.
Sáng ngày 28.4.2022, vào lúc 9g00’ tại Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, tất cả chị em trong Hội dòng và những người thân yêu cùng với Dì Maria Trương Thị Nuôi tham dự Thánh Lễ cuối cùng để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân cảm tạ. Tạ ơn Chúa vì Người đã yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến Dì Maria trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, đã đồng hành dẫn dắt Dì trong hành trình 82 năm làm người - làm con Chúa trên dương thế, và 58 năm sống đời dâng hiến. Hành trình ấy đã nhẹ nhàng khép lại vào lúc 6g00’ ngày 27.4.2022 tại Nhà Hưu Dưỡng Hội dòng để hoàn tất hy lễ hiến dâng đời mình đến hơi thở cuối cùng trong an bình, thánh thiện!

Nhìn lại chặng đường Dì đã đi phục vụ mang đậm dấu chân của người tông đồ nhiệt thành và trung tín: Nhà Mẹ Hội dòng, Chợ Lách, Thới Lộc, Phước Định, Càng Long, Ba Càng, Long Mỹ, Trụ sở Tôn Thất Tùng, Tân Phú. Trong khoảng thời gian dài 50 năm phục vụ, Dì được Hội dòng tín nhiệm trao cho trách vụ Giám tập lo việc giáo dục và đào tạo thế hệ nữ tu tương lai. Dì đã cộng tác đắc lực với Bề trên trong việc xây dựng và phát triển các ơn gọi Hội dòng. Cuộc sống của Dì rất bình lặng, giản dị và mang đậm tinh thần nghèo khó. Dì luôn tận tâm trong công việc và trung thành đến phút cuối cùng.

 Thánh lễ an táng Dì Maria được diễn ra trong bầu khí thân thương, trang nghiêm và sốt sắng dưới sự chủ tế của Đức Ông Barnaba – Tổng đại diện và Đặc trách Tu sĩ Giáo phận Vĩnh Long cùng với quý Cha đồng tế: Cha Gioan Phạm Hữu Diện – Tuyên Úy Hội dòng, Cha phó FX. La Tín, Cha Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, Cha Giacôbê Hoàng Khánh và Cha Giuse Đinh Văn Ba.

Hội dòng xin thay lời cho Dì Maria – người chị em quá cố của chúng con chân thành cảm ơn tất cả mọi người và xin cộng đoàn thương tiếp lời cầu nguyện cho DÌ được Thiên Chúa giàu lòng thương xót đón nhận và đưa Dì vào quê hương hằng sống.

Hội dòng chúng con và gia đình Dì Maria chân thành cảm tạ.

a-11a-2a-3a-4a-5a-6a-7a-8a-9a-10a-111a-12a-13a-14a-15a-16a-17a-18a-19a-20a-21a-22

1204    29-04-2022