Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

2514

Nguồn gốc. Họ đạo Bảo Thạnh ở mạng Đông - Bắc thị trấn Ba Tri, cách Ba Tri trên 9 km, xã Bảo Thạnh, ở dọc...

 

3484

Nằm trên địa bàn của hai xã An Thủy và Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre . Xã An Thủy nằm dọc...

 

4972

Họ Đạo Ba Tri xuất hiện trong sổ Rửa-tội từ năm 1907. Theo Sổ Rửa tội này, có một người tân tòng tên là...

 

4561

Họ Đạo Ba Châu nằm trên trục lộ giao thông chính, từ Bến Tre đi về Giồng Trôm và Ba Tri, cách TP. Bến Tre 12cs, ở về mạn Nam. Địa bàn Họ...

 

4012

Năm 1930 nhà thờ làm bằng cột tràm vách lá. Năm 1951 xây dựng lại bằng cột căm xe mái ngói...

 

< 1 2