Sidebar

Thứ Tư
27.09.2023

2169

Nguồn gốc. Họ đạo Bảo Thạnh ở mạng Đông - Bắc thị trấn Ba Tri, cách Ba Tri trên 9 km, xã Bảo Thạnh, ở dọc...

 

3236

Nằm trên địa bàn của hai xã An Thủy và Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre . Xã An Thủy nằm dọc...

 

4588

Trong sổ Rửa-tội của Họ đạo Giồng-giá (Cái-Bông, Ba-Tri, Bảo-Thạnh, Mỹ- Nhơn, Tân-Xuân, Cái-Sơn) còn lại,...

 

4162

Ba Châu là tên gọi tổng hợp ba địa danh : Châu Phú, Châu Thới, Châu Bình. Bây giờ Châu Phú và...

 

3679

Năm 1930 nhà thờ làm bằng cột tràm vách lá. Năm 1951 xây dựng lại bằng cột căm xe mái ngói...

 

< 1 2