Sidebar

Thứ Sáu
14.06.2024

2716

Là Họ đạo nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Ngôi Nhà thờ đầu tiên được cất lên năm...

 

13817

Họ đạo Mặc Bắc gồm toàn bộ thị trấn Cầu Quan và 4 ấp xã Long Thới. Họ đạo Mặc Bắc còn...

 

8523

Từ trước năm 1928 (khoảng năm 1914 - 1928) họ Tiểu Cần đã có nhà nguyện và nhà dạy, là...

 

5647

Đa số là dân nghèo nhưng không phải quá khổ sở. Nguyên nhân chỉ yếu là do ít...

 

4475

Trước năm 1879 họ đạo Mặc Bắc thuộc về phủ Lạc Hóa, Tổng Thành Hóa Trung, làng Long Định. Các ông...

 

7555

Họ đạo nằm ở giữa 2 ấp Lê Văn Quới và Ngô Văn Kiệt, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Cửu...

 

2409

Từ khi các cha dòng Phanxicô tới Tiểu Cần, năm 1953, Phú Thọ II là họ lẽ của Họ...

 

2818

Nhà thờ được cất mới năm 1999, dâng kính Thánh Giuse Marchand Du làm bổn...

 

2817

Theo sổ Rửa tội của Họ Đạo Tiểu Cần thì ngày 19/ 6/ 1940 Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đã Rửa tội cho 34 tân tòng gồm cả Cây Gòn...

 

2932

Là họ nhỏ trực thuộc Mặc Bắc mới thành lập sau này. Các Cha sở Mặc Bắc thay...

 

1