Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

285

Chẳng biết từ lúc nào và cũng chẳng biết ai đã gầy dựng, người ta kể lại là tại khu vực Vàm Vũng Liêm, đã còn đó nền đất của một “Nhà Dạy”....

 

335

Vào năm 1974, Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn, Cha sở Họ Mai Phốp, (thấy phần lớn các bổn đạo ở các Họ: Bưng Trường; Hiếu Nhơn; Nhơn...

 

298

Vào năm 1958, Cha Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ, Cha sở Họ Mai Phốp, vì thời cuộc có một số người nhập đạo. Để có chỗ giảng dạy,...

 

411

Họ Đạo Cầu Đá nằm cách Nhà Thờ Mai Phốp 3 cây số theo hướng Vĩnh Long, thuộc xã Trung Hiếu,...

 

290

Năm 1930, Cha Giuse Bạch, Cha sở Xuân Hiệp cảm thương cho bà con Thới Hiệp vì quá xa Nhà Thờ. Việc đi dự...

 

9173

Nguồn gốc ban đầu là đất của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nhà dòng có một số đất cho...

 

12312

Các cha thừa sai (MEP) với tinh thần hăng say truyền giáo phát xuất từ họ đạo Cái Mơn chèo ghe đi theo dòng sông...

 

9788

Năm 1939 - Ông Đốc Phủ Yên ở Trà Ôn đến xây dựng Nhà Thờ Vĩnh Xuân (Laghì) thứ II bằng gỗ căm xe, xây...

 

9582

Họ đạo Trà Ôn được thành lập vào khoảng năm 1896 (thời điểm người được rửa tội đầu tiên của họ đạo). Nhà thờ...

 

6510

Theo khẩu truyền thì họ đạo Thủy Thuận hình thành trước năm 1905. Khởi sự với hai gia đình là: Ông bà...

 

6738

Là họ nhánh của Trà Ôn, được ông bà Đốc Phủ Yên dâng cúng tiền của ruộng đất để tái...

 

3341

Năm 1929, Nhà Thờ Tích Thiện được xây dựng bằng gỗ, mái lá (nhà kê), thuộc xã Tích Thiện, Huyện trà Ôn,...

 

2501

Là họ nhánh của Trà Ôn. Năm 1945 được Cha sở Bông Bót (Bà My) thành lập. Năm 1963, chiến tranh tàn...

 

3783

Nghe tên Quang Phong người ta có thể tưởng đến một nơi danh lam thắng cảnh nào đó. Cũng như Quang Diệu, một Họ...

 

3762

Họ Đạo Quang Diệu được thành lập vào năm 1905, do Quý Ân Nhân: Ông Nicôlaô Trần Văn Bửu, Bà Anna Lê Thị...

 

2821

Họ Phước Hoà, không chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé nếu xét về con số, 102 giáo dân, mà còn là một cộng đoàn non trẻxét về...

 

5089

Trước đây, Nhơn Phú là họ lẽ của họ Mỹ Chánh, có lúc thuộc họ lẽ của họ Cái Nhum (Măng Thít), và có lúc là họ lẽ...

 

4576

Vào năm 1875, nhà dòng MTG Cái Mơn mua một miếng đất gần rừng Bà Mên để cất nhà ở, nuôi trâu và làm ruộng. Có một Dì Phước quản lí...

 

4422

Được hình thành vào khoảng năm 1924, do ông Nguyễn Văn Vàng (sau làm Cả Vàng) quê tại chợ Thầy...

 

1 2 >