Sidebar

Thứ Hai
04.12.2023

6372

Họ đạo Lấp Vò toạ lạc tại thị trấn Lấp Vò, cách bắc vàm cống 3km về hướng sa đéc. Mặt tiền tiếp giáp...

 

20818

Vào khoảng năm 1882, một số gia đình Công Giáo di cư đặt chân đến mảnh đất Sa Đéc...

 

10617

Họ đạo Nha Mân là họ nhỏ thuộc Họ đạo Sa Đéc, Giáo Phận Vĩnh Long, nằm trên địa bàn xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng...

 

7316

Trong gian đoạn cha Philipphê Võ Phước Thạnh, phụ trách họ Long Hưng, ngài đã tìm đất cất một ngôi Nhà thờ vì vùng đất này nằm dọc theo...

 

9696

Trước đây do các cha Thừa Sai Paris lập các giáo điểm từ Tân Qui đến Bắc Cao Lãnh vào khoảng năm 1914...

 

8876

ĐỊA SỞ PHONG HOÀ: Phong Hoà, Long Thắng, Tân Lược và Thông Lưu (Phong Hoà, Long Thắng thuộc tỉnh Đồng Tháp, Tân Lược, Thông Lưu...

 

6084

Năm 1946 lính Pháp tấn công giết ông Thăm và Nhà thờ bị đốt cháy. Năm 1947 lập lại Nhà thờ trên một miếng...

 

4506

Họ Đạo Long Thắng khi trước thuộc về Long Hưng, Sa Đéc, là đạo lâu đời, đạo dòng. Từ 14/9/1932...

 

4478

Thời Kỳ Cha P. Đỏ về Sa-Đéc, có các Cha Dòng Chúa Cứu Thế (CCT) Canada đến ở học Tiếng...

 

5402

Lịch sử thành lập Họ đạo có trên 100 năm. Điều này được xác thực qua người thật việc thật. Khoảng năm...

 

5179

- Giai đoạn hình thành, xây dựng và phát triển họ đạo: Cha Đặng và các cha sở An Hiệp: cha Tôma Vàng và cha Quyển, đi lại...

 

3103

Thành lập khoảng năm 1930 do gia đình ông Henry Trần Văn Cao dưới dự hướng dẫn của cha sở Bellemin. Ban...

 

2700

Năm 1975 với biến cố lịch sử, một số đông không còn đến Nhà thờ nữa. Nhà thờ vắng vẻ mỗi ngày...

 

2879

Một số giáo dân Sa Đéc vào lập nghiệp (làm ruộng) nên năm 1912 một linh mục thừa sai (thuộc...

 

1