Vào khoảng năm 1940, có Ông cả Nhiễu ở xóm long kong ( nay thuộc ấp), Ông xã Phú Hậu Lộc, Ông Chín Vinh ở Cái Lá, cùng với ông Thân Môn ở Lộc Hòa về sống ở Vùng đất Ngã Cạy này.

 

Vào năm 1904, Cha Philipphe Nguyễn Công Quờn, Cha sở Họ Đạo Hồi Xuân (Tức Họ Xuân Hiệp bây giờ), đã đến vùng đất Cai Quá để Dâng Thánh Lễ và Rửa tội cho những người dân ở đây. Số giáo dân lúc bấy giờ khoảng 30 - 40 người (xem Nam Kỳ Địa phận 1920, tr. 117).

 

Năm 1890, Ông Sung Biện Tạ Xuân Hoà vào giử đạo, dưng một miếng đất lối 2 mẫu trong Rạch Sa Co, chỗ Sáu Giác ở. Lúc bấy giờ Cha Philiphê Nguyễn Công Qườn là Cha Sở Họ Hồi xuân, nay là Xuân Hiệp, cho cất Nhà thờ 2 căn lợp lá.

 

Năm 1968 Cha Antôn Ngô Văn Thuật đã mua khu đất toạ lạc trên đường Khu Văn Ba làm chi nhánh Tiểu Chủng Viện thuộc số 88 Trưng Nữ Vương

 

Tại Vĩnh Long lúc đó không có nhà thờ, không có họ đạo vì là nơi thị tứ có quan quyền cấm đạo rất ngặt. Tuy nhiên cũng có một vài người có thế lực giữ đạo, như ông Trần Văn Triệu, gốc Cái Nhum vì có công phò vua Gia Long lúc tị nạn, nên khi lên ngôi vua thưởng ông làm tổng đốc Vĩnh Long

 

Họ đạo Xuân Hiệp hồi xưa có tên là Cải Cá Hồi Xuân. Địa sở này gồm có Ba Kè và Hiếu Hòa tức là họ Hiếu Nhơn trước kia ở tại xóm Hàng Me.

 

Trà Kiết là một họ đạo tái truyền giáo, họ đạo Trà Kiết có rất lâu đời, nguồn gốc có từ cuối thế kỷ 19. Lúc khởi đầu, họ Trà Kiết thuộc giáo phận Nam Vang

 

Trước khi làm Giám Mục Cần Thơ, Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang làm cha sở Chánh Toà Vĩnh Long rất thương xóm giáo Thiềng Đức nghèo nàn, lạc hậu, lôi thôi

 

Năm 1961, Cha Philip Võ Phước Thạnh - Cha sở Sa Đéc mua đất năm 1964, Cha Louis Trần Công Hoan cất Nhà thờ đầu tiên cho Thành Lợi, để giải quyết vấn đề tôn giáo

 

Họ đạo Tân Phú được thành lập năm 1957 do Cha Đaminh Trần Ngọc Trác. Ban đầu ngài mua đất lập Nhà thờ, mở trường học, mọi sinh hoạt bình thường.

 

Nhà thờ Tân Phong (Tân Thái) thuộc địa sở Cái Muối. Được Cha Mt.Nguyễn Văn Sánh thành lập năm 1963.

 

Tháng 11 - 1933, cha Thạnh làm lễ đầu tiên và Thông Lưu thuộc về Phong Hòa. Giáo dân 60. Năm 1938 giao về Cần Thơ

 

Là họ nhánh của Chánh Tòa Vĩnh Long. Cha Gioanbaotixita Dương Công Truyền cất Nhà thờ đầu tiên bằng cây lá trên phần đất khác hiện giờ năm 1950

 

Nhà thờ Phú Quới thuộc ấp Phú Long xã Phú Quới huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay là ấp Phước Yên A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long.

 

Họ đạo Cầu Bắc, hay Cầu Bắc Mỹ Thuận, hay Họ đạo Mỹ Thuận; các danh xưng này được sử dụng ngay từ khi lập Nhà thờ Mỹ Thuận, nhất là từ sau năm 1975

 

Theo truyền khẩu của các ông bà lão thì vào năm 1870 thời cha Jos Nguyễn Duy Tân, có người dâng bốn mẫu ruộng. Cha Jos lập vườn và làm Nhà thờ bằng tre lá. Đến năm 1877, cha làm lại Nhà thờ và đặt tên là họ đạo "Bàu Kiến"

 

Nằm phía Tây-Bắc huyện Măng Thít, Đông-Bắc giáp sông Cổ Chiên, Đông-Nam giáp huyện Vũng Liêm, Tây-Bắc giáp huyện Long Hồ và thị xã Vĩnh Long

 

Vào khoảng 1933, trên kinh Hàn Thẽ có nột gia đình có đạo gồm có 9 người con, sau thành 9 gia đình 64 tín hữu. Đủ điều kiện thành lập một họ đạo hồi đó

 

Họ đạo Giáo Mẹo là một cộng đoàn truyền giáo, khởi đầu do công của ông Phan văn Trận

 

1 2 >