Sidebar

Thứ Tư
21.02.2024

136

Vào thời cấm cách những năm 1885, Cha Hamon đã đưa đoàn giáo dân Bình Định vào tá túc tại Rạch Bần và cùng chung dựng...

 

137

Nhà Thờ Tân Quới được xây dựng vào năm 1944 trên đất Đình thần Tân Quới hiến cho 0 mẫu, 04 sào 450m, địa điểm...

 

134

Vào thập niên 60, địa phận đã mua được 6 mẫu 2 đất ruộng từ một người nông dân thuộc xã Tân Ngãi, nhưng hiện nay, chỉ còn...

 

121

Năm 1930, Cha Giuse Bạch, Cha sở Xuân Hiệp cảm thương cho bà con Thới Hiệp vì quá xa Nhà Thờ. Việc đi dự...

 

8911

Vào khoảng năm 1940, có Ông cả Nhiễu ở xóm long kong ( nay thuộc ấp), Ông xã Phú Hậu Lộc, Ông Chín Vinh...

 

7007

Vào năm 1904, Cha Philipphe Nguyễn Công Quờn, Cha sở Họ Đạo Hồi Xuân (Tức Họ Xuân Hiệp bây giờ), đã đến vùng đất Cai Quá...

 

7188

Năm 1890, Ông Sung Biện Tạ Xuân Hoà vào giử đạo, dưng một miếng đất lối 2 mẫu trong Rạch Sa Co, chỗ Sáu Giác...

 

9681

Năm 1968 Cha Antôn Ngô Văn Thuật đã mua khu đất toạ lạc trên đường Khu Văn Ba làm chi...

 

13784

Tại Vĩnh Long lúc đó không có nhà thờ, không có họ đạo vì là nơi thị tứ có quan quyền cấm đạo rất ngặt. Tuy nhiên cũng có...

 

9314

Họ đạo Xuân Hiệp hồi xưa có tên là Cải Cá Hồi Xuân. Địa sở này gồm có Ba Kè và Hiếu Hòa...

 

3399

Trà Kiết là một họ đạo tái truyền giáo, họ đạo Trà Kiết có rất lâu đời, nguồn gốc có từ cuối...

 

4872

Trước khi làm Giám Mục Cần Thơ, Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang làm cha sở Chánh Toà Vĩnh...

 

3273

Thành lập từ năm 1961, nhưng mãi đến năm 1964, Cha Philip. Võ Phước Thạnh, Cha sở Sa Đéc mua đất và Cha Louis Trần Công...

 

2929

Họ đạo Tân Phú được thành lập năm 1957 do Cha Đaminh Trần Ngọc Trác. Ban đầu ngài mua đất...

 

2228

Nhà thờ Tân Phong (Tân Thái) thuộc địa sở Cái Muối. Được Cha Mt.Nguyễn Văn...

 

1596

Tháng 9 - 1933 được Cha sở Cần Thơ cất Nhà Thờ bằng lá. Tháng 11 - 1933 Cha Thạnh đến dâng Thánh...

 

5105

Nhà thờ Phú Quới thuộc ấp Phú Long xã Phú Quới huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay là...

 

3956

Họ đạo Cầu Bắc, hay Cầu Bắc Mỹ Thuận, hay Họ đạo Mỹ Thuận; các danh xưng này được sử dụng...

 

1 2 >