Sidebar

Thứ Năm
30.11.2023

2219

Họ Đạo Đồng Phú nằm về hướng đông bắc Thị xã Vĩnh Long, cách trung tâm Thị xã 6km. Nhà Thờ...

 

4999

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ chủ chăn Giáo Phận Vĩnh Long năm 1938, Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục đã tôn...

 

1376

Song song với Phong Hòa, một số gia đình người Tân Lược xin học đạo, giữ đạo đi nhà thờ Phong...

 

3101

Trước kia gọi là Gò Nhum vì Nhà thờ được cất tại Gò Nhum. Họ đạo được thành lập vào...

 

5149

Họ đạo Cái Sơn được thành lập năm 1958 qui tụ giáo dân thuộc các Xã Song Phú, Mỹ Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Ngãi Tứ và khu trù mật...

 

4392

Họ Đạo Cái Muối nằm về hướng đông bắc Thị xã Vĩnh Long. Cách trung tâm Thị xã 2,5km. Nhà Thờ Cái...

 

2608

Danh gọi: trước đây họ đạo Cái Lóc có tên là An Hương, vì xưa ấp mà nhà thờ được xây...

 

3842

Đầu thế kỷ XX, Cha Le Méé từ Họ Đạo Vĩnh Long đến truyền giáo vùng Cái Kè, gây dựng được nhà thờ lá kề...

 

3164

Họ đạo Bình Minh là một cộng đoàn truyền giáo giữa lòng anh em Hòa Hảo, được thành lập năm 1957. Khởi...

 

2012

Theo những người lớn còn sống hiện nay tại họ đạo Ba Kè (09.2006), vào khoảng thập...

 

3670

Lúc đầu Nhà thờ được xây gần Cầu Sập. Năm 1969, Đức Cha Raphae cho xây dựng kiên cố tại chỗ hiện nay. Với thời...

 

2413

Là họ lẻ của Chánh Tòa từ năm 1910 - 1954. Ban đầu các linh mục từ Vĩnh Long xuống dâng lễ....

 

3276

Năm 2000 lên bảng nhà thờ và làm mái tole che nắng che mưa (nội trong một ngày). Đây cũng là lúc gặp khó...

 

< 1 2