Sidebar

Chúa Nhật

04.06.2023

Hẹn Chúa...

image0-8


Chúa à, khoảng thời gian nào trong ngày con dành cho Chúa vậy? Là phút này trong giờ kinh tối, hay lúc sáng sớm, hay lúc con một mình trên xe? Ôi con khám phá mình không có một thời gian nào cố định cho Chúa cả. Phải con tệ lắm không? Ngoài Thánh lễ Chúa Nhật ra thì con chẳng chịu hẹn giờ nào với Chúa.

Nhưng Chúa ơi, con không hẹn giờ nào, vì thật ra giờ nào con cũng muốn hẹn Chúa hết. Con muốn lịch của Chúa nghẹt kín giờ với con. Con không muốn một giờ nào của con thiếu vắng Chúa cả. Con muốn gọi Chúa, muốn tìm Chúa bất kể là giờ nào nơi nào. Cả cái lúc con một mình lang thang ngắm những cánh bông trong vườn nhà, hay cái lúc con vô tri vô giác không nghĩ đến Chúa, con cũng vẫn muốn book cái giờ đó với Chúa nữa. Con tham vậy đó, con ích kỷ vậy đó. Con không thể để Chúa xa con phút nào đâu.

Vậy Chúa ơi, xin cho con được hẹn Chúa mỗi ngày và trong mỗi giờ sống của con.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

77