Sidebar

Thứ Hai
22.07.2024

Henri Marescaux, thầy phó tế cứu giúp các cô gái điếm

 

 
Aleteia gặp thầy phó tế Henri Marescaux. Năm 2007 thầy thành lập hiệp hội Tamaris để giúp các cô gái điếm.

HenriMarescaux.jpg

“Chúng tôi không phải là những người giúp các cô thoát ra khỏi hoàn cảnh này, chính các cô tự mình đi ra”. Với tính khiêm tốn đặc biệt của mình, thầy phó tế Henri Marescaux nói ngay từ đầu thầy không phải là người làm phép lạ: khi có cô nào xin giúp đỡ, chúng tôi ở đó để “lắng nghe, đón tiếp họ, khuyến khích họ.” Thầy Henri Marescaux được phong phó tế năm 2004 sau một cuộc đời có sự nghiệp cao đẹp trong quân đội, thầy là cựu đại tướng, thầy là người chăm lo cho những người mình bảo trợ và luôn nhắc, công trạng trước hết là các phụ nữ cần giúp đỡ này, chính họ giải thoát họ ra khỏi con đường hè phố. Thầy mô tả: “Khi các cô không có giấy tờ, các cô không thể đi làm việc. Chúng tôi có thể tìm trong chỗ quen biết để giúp các cô có chỗ ở khoảng 200 âu kim một tháng… Nhưng các cô phải kiếm việc làm nho nhỏ hoặc phải tiếp tục đi làm điếm để có thể trả tiền nhà, tiền ăn”.

 

Hỗ trợ cho 300 người

 

Đa số các cô đến với trung tâm của hiệp hội Tamaris ở giáo xứ Saint-Séverin,  Paris là người Nigeria và không nói được tiếng Pháp. Rất nhiều người bị hiếp nhiều lần. Các cô đi trốn nạn nghèo khổ và bắt bớ. Ở trung tâm Tamaris, các cô được một nhóm ba mươi thiện nguyện viên giúp đỡ và sau đó những người này trở thành bạn duy nhất của các cô. Kể từ năm 2007, nhờ sự hỗ trợ và các lớp dạy tiếng Pháp, 200 cô trong số này đã có được giấy tờ và đã thoát được nạn làm điếm. Hiện nay hiệp hội Tamaris giúp cho khoảng 300 người. Vì thiếu chỗ nên hiệp hội không đón thêm được. Thầy phó tế Marescaux cho biết, “tư chối ai khi nào cũng là chuyện đau lòng.”

 

“Trong thời gian nghỉ lễ Giáng Sinh, chúng tôi đóng cửa trong vòng 15 ngày. Khi trở lại có 30 cô chờ trước cửa muốn vào trung tâm để được hội nhập vào xã hội.”

 

Marta An Nguyễn dịch

802    09-02-2020