Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Bà Dung

z5136248919435b1324e7d864fe5b2df0151097d3b22a2
Địa chỉ:
 ấp Vĩnh Nam – xã Vĩnh Thành – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre.

Bổn mạng: Đức Mẹ Môi Khôi (07/10).

Chầu lượt:

Số giáo dân:

Năm thành lập:

Giờ lễ:

Linh mục Phụ tá: Giuse Võ Phú Quốc

LỊCH SỬ NHÀ THỜ

       Nhà Thờ Bà Dung trước năm 1975 là một trường học do quý Dì Cái Mơn phụ trách, đồng thời cũng được sử dụng như một Nhà nguyện cho việc dâng Thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần.

       Năm 1975, Cha phó Tôma Vũ Hữu Hiệp được Cha sở ủy nhiệm sửa Nhà nguyện Bà Dung thành Nhà thờ Bà Dung. Đến năm 1984, Nhà Nước đã mượn để sử dụng làm trường dạy học. Sau một thời gian, trường này xuống cấp và không còn sử dụng được. Đến năm 2011, Nhà Nước đã hoàn trả lại cho Họ đạo Cái Mơn.

      Ngày 26/04/2012, Cha sở Phêrô Dương Văn Thạnh cùng Ban Quới chức đã ủy nhiệm cho ông Câu Họ Phaolô Nguyễn Phước Khánh phụ trách tái thiết Nhà thờ Bà Dung (Đợt I). Ngôi Nhà thờ này có kích thước 11m – 16m, tọa lạc trên mảnh đất với tổng diện tích 1000m2, thuộc ấp Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Nhà thờ đã được tái thiết hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 450 triệu.

      Ngày 07/10/2012, nhằm ngày Lễ Đức Mẹ Môi Khôi, Cha sở đã làm phép Nhà thờ và dâng Thánh lễ đầu tiên.

       Tháng 08/2013, Cha Gioan Baotixita Lê Đình Bạch được bổ nhiệm về làm Cha sở Cái Mơn.

       Tháng 01/2016, Cha sở đã cho khởi công xây dựng Nhà thờ Bà Dung (Đợt II). Mặt tiền hướng ra lộ chánh. Kích thước 15m – 32m. Ngoài ra, công trình còn có các hạng mục khác như: Nhà mục vụ, đài Đức Mẹ, đài Thánh Minh và tường rào.

        Ngày 04/05/2017, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã chủ sự Thánh lễ khánh thành Nhà thờ Bà Dung.

       Hiện nay, mỗi Chúa Nhật đều có Thánh lễ lúc 8 giờ. Số bà con đến dâng lễ tại đây trên dưới 300 người, phần lớn là những ông bà trung niên và cao tuổi trong khu vực.

172    04-02-2024