Sidebar

Thứ Sáu
12.07.2024

Họ đạo Cái Tôm

z50189394362666b181884ec662a3f6fb953bac5b4485d

Địa chỉ: ấp Quang Bình, xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: Lễ Đức Mẹ Môi Khôi 7/10

Chầu lượt: CN X Thường Niên

Số giáo dân: 295

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:        07g00

Ngày thường:    17g30

Linh mục Chánh sở: GBt Lưu Văn Thuật

 

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

 Gốc tích:

Nguồn gốc ban đầu là đất của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nhà dòng có một số đất cho giáo dân canh tác, có các Dì ở để thu hoa lợi đem về lo cho nhà dòng.

Từ ngôi nhà nguyện của nhà dòng có Dì Sáu Huệ lo gìn giữ được xây dựng khoảng năm 1905 và sau trở thành Họ đạo Cái Tôm, có người đến đọc kinh dự lễ.

Trải qua thời gian chiến tranh và  không có cha sở ở trực tiếp nên Họ đạo Cái Tôm dường như không phát triển, chỉ trực thuộc Họ Mỹ Chánh kế đến là Quang Diệu và hiện tại trực thuộc Mai Phốp.

Quý cha phục vụ tại Họ đạo Cái Tôm trong thời gian qua:

-         Năm 1930: Cha Gioakim Nguyễn Văn Tứ

-         Năm 1943: Cha Phêrô Phạm Văn Bường

-         Năm 1950: Cha Phêrô Lê Văn Tý

-         Năm 1960: Cha Bênađô Nguyễn Ngọc Khả

-         Năm 1967: Cha Phêrô Nguyễn Văn Chính

-         Năm 1974: Cha Phanxicô Nguyễn Văn Phan

-         Năm 1979: Cha Gioan Trần Đức Hoàn

-         Năm 1990: Cha Phêrô Ngô Đức Hiền

-         Năm 1994: Cha Phêrô Hiền cho xây dựng lại  ngôi  nhà thờ Cái Tôm trên nền cũ

-         Năm 2000: Cha Matthêu Nguyễn Văn Sánh

-         Năm 2008: Cha Anrê Huỳnh Hữu Phước

-      Ngày 11/8/2013: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Trường, phó biệt cư Họ đạo Mai Phốp đặc trách Họ đạo Cái Tôm
-     Ngày 10/7/2016: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Trường được tái bổ nhiệm làm chánh sở Họ đạo Cái Tôm, đồng thời kiêm nhiệm Họ đạo Quang Diệu thuộc Hạt Mai Phốp, Giáo phận Vĩnh Long.

9190    04-07-2017