Sidebar

Thứ Ba
16.07.2024

Họ Đạo Cầu Vĩ

 z506844916724589165f2263b98cfd46ccba4db6a53f78

Địa chỉ: ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN XXII Thường niên

Số giáo dân: 600

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:        07g00

Ngày thường:    05g00

Linh mục Chánh sở: Anphongsô Lâm Thanh Hà

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. ĐỊA THẾ

Thuộc ấp Quang Thạnh, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, bên phải quốc lộ 53 (bên phải trục lộ giao thông Vĩnh Long – Trà Vinh. Góc ngã ba Cầu Vĩ.

II. GỐC TÍCH LẬP HỌ

Vào năm 1974, Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn, Cha sở Họ Mai Phốp, (thấy phần lớn các bổn đạo ở các Họ: Bưng Trường; Hiếu Nhơn; Nhơn Ngãi; Quang Phong đến đây sinh sống để tị nạn chiến tranh) đã xây dựng 1 Nhà Thờ. Và đầu tháng 4/1975 Đức Cha Giacôbê đến khánh thành và làm phép. Dì đầu tiên Annà Nguyễn Thị Ý.

Hiện nay, Họ Đạo Cầu Vỹ do cha Antôn Lê Văn Thiềng và Cha Phil. Trần Công Tính phụ trách.

III. THỜI KỲ PHÁT TRIỂN VÀ SUY THOÁI

Nhà Thờ xây dựng xong, giáo dân đi lễ đông, nhưng đến thời hòa bình (sau 30/04/1975), một số giáo dân về vườn sinh sống nên số bổn đạo giảm, hiện nay khoảng 600 giáo dân.

388    13-01-2024