Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ! Họ Đạo Phú Thuận hân hoan và vui mừng đón nhận 7 anh chị em tân tòng gia nhập Hội Thánh, được làm con cái Chúa và làm phép giao, làm phép nhẫn cho 4 đôi vợ chồng. Lễ Các Thánh là hy vọng và niềm vui cho tất cả chúng ta trong hành trình Đức tin, tiến về Thành Đô Thiên Quốc. Mừng Lễ Các Thánh là một bằng về tình yêu và phần thưởng của Thiên Chúa dành cho những người công chính, thánh thiện, những người trung thành với niềm tin đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và phó thác cuộc đời mình cho Chúa theo Hiến Chương Nước Trời; theo lệnh truyền của Chúa: “ Các người phải nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh. Theo giáo huấn của Chúa Giêsu: “ Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con là Đấng hoàn thiện “. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa và được hưởng gia nghiệp Nước Trời.

1229880503462439343982184704133302691712747n
12302053634624393039821883288766433927102604n
12308080334624397906488067409071670803908519n
12311780434624391873155332221597709078719888n
12313547534624397539821434259798636219424135n
12313716334624397173154801073998017955825374n
12313760934624391506488702791014576508193037n

12313762834624396239821568159908584559697798n
12313902834624395573154967912187985663101686n
12331250934624396873154837742373827731957672n

12324282734624391239822063319255224271487817n
1231401083462439370648848135716011492931663n
12313762834624396239821568159908584559697798n1


12330420334624395106488346253739831553223797n

12314178134624393939821791457828602087082223n