Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Quảng Ngãi

z51338798424316feee25bab50538865136e2df38a9c8f
Địa chỉ:
 ấp Đông Nam – xã Vĩnh Thành – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre.

Bổn mạng: Thánh Philipphê Phan Văn Minh (03/07).

Chầu lượt: Chúa Nhật XIII Thường Niên.

Số giáo dân: 892.

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:                  05g00

Ngày thường: 05g00

Linh mục Phụ tá: Dom. Lê Cao Thủ

LỊCH SỬ NHÀ THỜ

    Từ những năm của thập niên 50, trường học Quảng Ngãi đã được thành lập do quý Dì Hội dòng MTG Cái Mơn phụ trách. Tọa lạc trên phần đất của ông Nguyễn Văn Huề. Được một thời gian, để việc học hành của con em trong khu vực được thuận tiện, Cha sở Bề trên Khánh đồng ý hoán đổi về địa điểm hiện tại trên phần đất 2.493m2 của em gái ông Nguyễn Văn Huề là bà Nguyễn Thị Đệ, cách nơi cũ khoảng 600m về hướng Đông Nam. Từ thập niên 70, ông Lê Văn Trạch hiến 725m2 đất kế bên cho Nhà thờ. Diện tích đất hiện nay: 3688m2.

     Sau thời Cha sở Micae Thượng đến Cha sở Benoit Trương Thành Thắng, hàng tháng, có quý Cha đến dâng Thánh lễ,… cho đến tháng 04/1975.

     Sau biến cố 1975, quý Dì không còn được dạy học nữa. Trường Quảng Ngãi được Nhà Nước mượn để dạy học nhưng hàng tháng quý Cha vẫn được đến dâng Thánh lễ. Đến khi Nhà Nước xây dựng xong trường học riêng gần đó, trường Quảng Ngãi được trả lại cho Nhà thờ. Khi trả lại, trường Quảng Ngãi xuống cấp và mục nát nên Cha sở Benoit Thắng xin được sửa lại thành Nhà thờ. Công việc tu sửa do Cha Tôma Hiệp phụ trách, và kể từ đó Nhà thờ Quảng Ngãi được phép dâng Thánh lễ hàng tuần và đi vào sinh hoạt thực thụ.

    Đến năm 1999, Cha sở Giuse Thích xây dựng lại. Năm 2010, sau khi thụ phong linh mục, Cha Gioan Baotixita Võ Thành Tâm được bài sai của Đức cha về làm Cha phó Họ đạo Cái Mơn. Cha sở Gioan Baotixita Huỳnh Cao Thượng đã ủy nhiệm Cha Tâm phụ trách Nhà thờ Quảng Ngãi.

      Cha GBt Tâm đã sửa sang lại Nhà thờ, nối dài thêm, xây nhà mục vụ, nhà quý Dì, đài Đức Mẹ, cáng Béton toàn bộ mặt sân và xây tường rào kiên cố.

      Năm 2016, Cha GBt Tâm được thuyên chuyển đến Họ đạo Quới Sơn làm Cha sở. Đồng thời, Cha Giuse Võ Ngọc Toàn về làm Cha phó Cái Mơn. Hiện nay, Cha Giuse Toàn đang phụ trách Nhà thờ Quảng Ngãi.

235    03-02-2024