Sidebar

Thứ Ba
25.06.2024

Họ đạo Tân An Đông

z50467274964551b17eef5710f02c2239935967d4ddd47

Địa chỉ: ấp Tân Đông, xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Bổn mạng: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1

Chầu lượt: CN XXVII Thường niên

Số giáo dân: 386

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:      05g00 ;    16g00         

Ngày thường: 05g00

Linh mục Chánh sở: Anrê Huỳnh Hữu Phước

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Họ Đạo Tân An Đông được thành lập vào khoảng năm 1920, do Cha Phanxicô Nguyễn Văn Binh. Đầu tiên chỉ có một gia đình Công giáo mà thôi, đó là gia đình Bà Anna Bùi Thị Còn. Sau đó Cha Phanxicô Binh xin Quý Thầy Dòng Kitô Vua  về giúp Họ Đạo, nhờ sự năng nổ, nhiệt tình của Cha và của Quý Thầy mà có nhiều người trở lại đạo.

Hiện nay, Họ Tân An Đông là Họ nhỏ của Quang Diệu, có 109 gia đình Công giáo. và có 01 Nữ tu gốc Tân An Đông

4099    02-08-2019