Sidebar

Thứ Bảy
02.12.2023

Họ đạo Tân An Đông

nt-tan-an-dong-vl

 

Tên cũ: Họ Đạo Tân An Đông

Ấp: Tân Đông

Xã: Tân Quới Trung

Huyện: Vũng Liêm

Tỉnh: Vĩnh Long

Đt: 0703.993.406

Bổn mạng: Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Chầu lượt: CN XXVII TN

Giáo dân: 500 người

Họ đạo Tân An Đông được thành lập vào khoảng năm 1920, do Cha Phanxicô Nguyễn Văn Binh.

Đầu tiên chỉ có một gia đình Công giáo mà thôi, đó là gia đình Bà Anna Bùi Thị Còn. Sau đó, Cha Phanxicô Binh xin Quý Thầy DòngKitô Vua về giúp Họ đạo, nhờ sự năng nổ, nhiệt tình của Cha và của Quý Thầy mà có nhiều người trở lại đạo.
Hiện nay, Họ đạo Tân An Đông có 50giáo dân và 01 Nữ tu gốc Tân An Đông.

3704