Sidebar

Thứ Ba
27.02.2024

Họ Đạo Thới Hiệp

z5065130447397c01a6a18c34f6a4d7b132b6af987a9f6

Địa chỉ: xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN Phục Sinh

Số giáo dân: 228

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:     07g00

Ngày thường:    17g30

Lễ chiều thứ bảy (Thánh Lễ Chúa nhật): 17g30

Linh mục Chánh sở: Laurensô Nguyễn Văn Thứ

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

Năm 1930, Cha Giuse Bạch, Cha sở Xuân Hiệp cảm thương cho bà con Thới Hiệp vì quá xa Nhà Thờ. Việc đi dự lễ ngày Chúa nhật quá khó khăn: đi bộ, đi ghe xuồng… Nên ngài đã thành lập Họ lẽ Thới Hiệp. Ngài cất một Nhà Thờ bằng lá 3 gian trên phần đất gia đình của Ông Bà Cả Ngà dâng cúng. Có 2 Dì phước Mến Thánh Giá Cái Mơn giúp: Lo việc phụng tự, dạy giáo lý tân tòng các em, dạy chữ cho các em.

Vào những năm 1947… rồi đến 1950… vào năm 1960 chiến sự ngày càng ác nghiệt. Lúc đầu bà con tạm lánh nạn, nhưng rồi bồng bế nhau ra đi luôn: Kẻ ở Vĩnh Long, người đi Sài Gòn và một số đông ở tạm các Họ Đạo vùng lân cận: Cầu Mới, Xuân Hiệp, Hiếu Nhơn, Bưng Trường, Cầu Đá, Mai Phốp… Hai Dì cũng đi luôn. Nhà Thờ bị bom đạn, sau bị cháy luôn và trở thành hoang vắng, không còn giáo dân qua lại.

Một thời gian khá dài, bà con dò dẫm nhưng chưa trở về được, mãi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi bom đạn ngừng nổ, bà con từ từ trở về quê làm ăn. Nơi thờ tự cũng không còn nữa. Ngày Chúa nhật bà con lại phải đi lễ ở các Nhà Thờ lân cận.

Năm 1994, Cha Phêrô Phạm Hoàng Điềm về làm Cha sở Xuân Hiệp. Sau một thời gian tạm ổn định. Theo nguyện vọng của bà con giáo dân, ngày 01/11/2002, ngài đã làm đơn xin khôi phục lại Nhà Thờ lá, nhưng không được chấp nhận, vì đất Nhà Thờ cũ bị người khác chiếm dụng không trả lại.

Để có đất xây dựng Nhà Thờ, ngài đã vận động bà con giáo dân tiếp tay giúp đỡ bằng: Dâng cúng, hoặc mua lại: tổng cộng 2295m2. Sau khi có đất hợp pháp, ngày 16/6/2002, ngài chính thức xin xây lại Nhà Thờ mới. Ngày 5/8/2003, chính quyền tỉnh Vĩnh Long cho phép xây dựng Nhà Thờ mới.

Sau 18 tháng thi công, ngày 11/6/2006, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân khánh thành Nhà Thờ mới Thới Hiệp. Ngày 6/8/2009, Đức Cha Tôma đã sai Cha Phêrô Nguyễn Đức Thuận làm Cha sở Họ Thới Hiệp

132