Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Thủ Thể

z5062515402790090e25b69261c008f2a0493041e30468

Địa chỉ: ấp Long Hiệp, xã Long An, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN III Phục sinh

Số giáo dân: 454

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:     07g00  

Lễ chiều thứ bảy (Thánh Lễ Chúa nhật): 17g30

Linh mục Chánh sở: Phêrô Nguyễn Văn Be

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

        Vào thời cấm cách những năm 1885, Cha Hamon đã đưa đoàn giáo dân Bình Định vào tá túc tại Rạch Bần và cùng chung dựng lên một ngôi nhà lá để có nơi đọc kinh thờ phượng Chúa. Hạt giống đức tin đã được gieo rải trên phần đất nhỏ bé từ nay. Phần Cha Hamon liên lạc về giúp Cha Lizé tại Nhà Thờ Vĩnh Long cho đến năm 1887 Cha lại đưa đoàn giáo dân trở về Bình Định.

       Thời Cha sở Bellemin (1915-1938) giáo dân Thủ Thể đã tái xây dựng một ngôi nhà lá thay thế ngôi Nhà Thờ cũ đã hư hại.

      Đến thời Cha sở Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang (1948-1965), số giáo dân dần dần phát triển, nhờ lòng quảng đại của một gia đình hảo tâm đã dâng hiến cho Họ Đạo một phần đất ruộng (khoảng trên 10 công đất), Cha đã cho xây cất một ngôi Nhà Thờ bằng lá tương đối rộng để có nơi quy tụ đọc kinh thờ phượng Chúa. Quí Thầy Kitô Vua, và quí Dì MTG Cái Nhum cũng đã được mời đến dạy chữ và giáo lý cho con em trong Họ.

        Năm 1969 Cha Tôma Nguyễn Văn Vẽ, Cha sở Cái Muối đã xây cất lại một Nhà Thờ bằng gạch lợp Fibro.

       Và đến Cha sở đầu tiên của Họ Thủ Thể, Cha Giacôbê Nguyễn Công Lành, năm 2002, đã xây dựng ngôi Nhà Thờ khang trang như chúng ta thấy hôm nay.        

265    11-12-2023