Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Vĩnh Bình (Cái Mơn)

z5133929974640c4ff4f3059da01780686b0d0ccd1365f12

Địa chỉ: ấp Bình Tây – xã Vĩnh Thành – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre.

Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ  (01/ 05).

Chầu lượt: Chúa Nhật Lễ Lá.

Số giáo dân: 1388.

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:                  05g00

Ngày thường: 05g00

Linh mục Phụ tá: Simon Huỳnh Thanh Liêm

LỊCH SỬ NHÀ THỜ

      Vào năm 1949, Nhà thờ Cái Mơn có mua phần đất hiện giờ để xây trường Mẫu giáo Vĩnh Bình. Đây là ngôi trường được làm bằng cây và có quý Dì dạy.

     Đến năm 1960, ngôi trường bằng cây bị sập, được xây lại bằng gạch và có Thánh lễ vào ngày Chúa Nhật, nhưng không có để Mình Thánh Chúa.

    Đến năm 1993, Cha sở Giuse Thích xây lại Nhà thờ Vĩnh Bình, có Thánh lễ ngày Chúa Nhật, và có Mình Thánh Chúa.

      Từ năm 2010, khi có hai Cha phó mới là Gioan Boscô Thiện và Gioan Baotixita Tâm về Cái Mơn thì Nhà thờ Vĩnh Bình có Thánh lễ hàng ngày.

     Năm 2011, Cha Phêrô Dương Văn Thạnh được bổ nhiệm về làm Cha sở Cái Mơn và Cha Phêrô Phạm Bá Trung làm Cha phó. Cha sở đã ủy nhiệm Cha Phêrô Trung đặc trách Nhà thờ Vĩnh Bình.

       Giữa tháng 07/2012 Cha Phêrô Trung đã tiến hành nối dài Nhà thờ vì Nhà thờ quá tải và trùng tu toàn bộ: Xây dựng mới đài Đức Mẹ, cáng Béton toàn bộ mặt sân trong khuôn viên Nhà thờ. Cha cũng đề nghị nhận Thánh Giuse Thợ làm bổn mạng Nhà thờ.

       Nhà thờ Vĩnh Bình, giờ đây, đã khang trang và tạm đủ chỗ cho bà con tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật.

      Năm 2016 đến nay, sau khi Cha Phêrô Trung được thuyên chuyển đến làm Cha sở Họ đạo Bến Vông, Cha Phaolô Hà Văn Phong về làm Cha phó Cái Mơn và đã thay Cha Phêrô Trung phụ trách Nhà thờ Vĩnh Bình.

271    05-02-2024