Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Vĩnh Chính (Cái Mơn)

z5136289620674c1102653cd4bb48f3ddb0bfdd5de4e43

Địa chỉ:
 ấp Vĩnh Chính – xã Vĩnh Hòa – huyện Chợ    Lách – tỉnh Bến Tre.

Bổn mạng: Thánh Philipphê Phan Văn Minh  (03/07).

Chầu lượt: Chúa Nhật 23 Thường Niên.

Số giáo dân: 700.

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:       05g00  ;    17g00       

Ngày thường: Sáng : 05g00

Linh mục Phụ tá: Phaolô Võ Tấn Lợi

LỊCH SỬ NHÀ THỜ

        Nhà thờ Vĩnh Chính trước kia thuộc họ lẻ của Cái Mơn. Năm 1953, khi Nhà thờ Cái Mơn mừng lễ 100 năm Thánh Philipphê Minh, sau khi ăn tiệc đã lấy ngôi nhà ăn tiệc đó (Bằng gỗ) đem về Vĩnh Chính xây ngôi Nhà thờ đầu tiên cho xóm đạo Vĩnh Chính. Đất xây cất Nhà thờ do ông Sáu Quang dâng tặng (Hơn một công).

        Năm 1958, Cha Micae Thượng cho xây dựng lại Nhà thờ cột đúc với sự cộng tác của thầy Hai Êly và ông Biện Mao. Thầy Hai Êly về Họ Vĩnh Chính năm 1951 – 1972. Ông Biện Mao là ông Biện đầu tiên ở Họ Vĩnh Chính. Ông Hai Nhơn chịu trách nhiệm xây. Ông Từ Mười Hai (Biện Mười Hai sau này) và Ông Biện Lễ trực tiếp xây. Bà Biện Lễ và Bà Tư Thơm đổ gạch xây toàn bộ Nhà thờ.

         Năm 1960, chiến tranh tàn phá và công trình xây dựng Nhà thờ dừng lại ở đó.

         Nguốn gốc đất Nhà thờ Vĩnh Chính

      Ông Sáu Quang cho Ông Bảy Nghiệm ở nhờ trên phần đất của mình. Sau hơn 15 năm, vợ chồng ông Sáu Quang lấy lại phần đất ấy và bán. Trước khi bán, ông bà dâng cho Nhà thờ một phần (Hơn một công) để xây dựng Nhà thờ. Phần đất còn lại đã bán cho ông Năm Hiền.

        Lúc này, Nhà thờ Cái Mơn có một phần đất ở rạch Chùa cũng tương đương với phần đất của ông Hiền đã mua của Sáu Quang, nên ông Hiền nói với Cha sở Benoit Thắng: Để cho ông Hiền trông coi phần đất ở rạch Chùa còn phần đất của ông đã mua ở Vĩnh Chính thì cho Nhà thờ Vĩnh Chính sử dụng, quản lý (Đất phía sau Nhà thờ Vĩnh Chính hiện nay).

       Nhưng sau đó Cha sở cần tiền để góp xây Nhà thờ Cái Mơn nên Cha kêu bán phần đất ở rạch Chùa thì ông Năm Hiền mua luôn và ông quay lại quản lý phần đất tại Vĩnh Chính.

       Ông Hiền hứa với Cha sở: Khi nào khá, ông sẽ dâng cho Nhà thờ phần đất ở phía sau Nhà thờ (Điều này có ông Đền là chánh quyền ấp Vĩnh Chính lúc bấy giờ làm chứng).

      Hiện nay, con rể ông Hiền trồng cây xung quanh Nhà thờ coi như của mình. Nhà thờ vẫn hoạt động mà không tranh chấp gì cả. Chính vì vậy, hiện nay Nhà thờ Vĩnh Chính đất đai rất hạn hẹp khó bề phát triển.

       Ngày 16/06/2010, Cha Đaminh Huỳnh Văn Trung được Đức cha Tôma bổ nhiệm làm Cha phó biệt cư cho Cha Gioan Oai – Cha sở Cái Tắc, nhưng đặc trách Nhà thờ Vĩnh Chính. Cũng từ đây, xóm đạo Vĩnh Chính trở thành Họ đạo Vĩnh Chính và là Họ lẻ của Cái Tắc.

      Cha Đaminh Huỳnh Văn Trung khi về phụ trách Nhà thờ Vĩnh Chính, ngài đã nhìn thấy địa thế hiện giờ của Họ đạo rất khó phát triển. Vì thế, Cha đã nỗ lực tìm tiền của và đã mua được một miếng đất mới cách khu đất cũ khoảng 60m. Khu đất mới mua này có diện tích là 7.773m2. Cha đã có dự kiến sẽ xây mới và dời Nhà thờ về nơi này.

        Trước đây, Nhà thờ Vĩnh Chính thuộc Họ lẽ của Họ đạo Cái Tắc.

      Đến năm 2012, vì lý do tuổi tác và sức khỏe của Cha Gioan Baotixita Dương Văn Oai – Cha sở Cái Tắc, nên Cha Đaminh Trung phải về Cái Tắc để phụ Cha sở. Bấy giờ, Đức cha đã tháp nhập Vĩnh Chính về Họ đạo Cái Mơn.

      Năm 08/2013, Cha Gioan Baotixita Lê Đình Bạch được bổ nhiệm về làm Cha sở Cái Mơn và Cha Phaolô Phạm Thanh Sơn làm Cha phó. Cha sở đã ủy nhiệm Cha Phaolô Sơn phụ trách Nhà thờ Vĩnh Chính.

      Ngày 19/03/2015, Cha Phaolô Sơn đã tiến hành xây mới lại Nhà thờ Vĩnh Chính, vì Nhà thờ đang xuống cấp tầm trọng. Công trình bao gồm: Nhà thờ, nhà xứ, nhà mục vụ, nhà quý Dì, tháp chuông, cáng Béton toàn bộ mặt sân trong khuôn viên Nhà thờ và đoạn đường từ Nhà thờ giáp lộ 200m.

       Ngày 07/01/2016, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã chủ sự Thánh lễ khánh thành Nhà thờ Vĩnh Chính. 

      Năm 2016, Cha Phaolô Sơn phải giã từ Vĩnh Chính, vì được Đức cha chọn đi du học Pháp. Đồng thời, sau khi thụ phong linh mục, Cha Gioakim Trương Minh Trúc được bài sai về làm phó Cái Mơn. Cha sở đã ủy nhiệm Cha Gioakim phụ trách Nhà thờ Vĩnh Chính đến nay.

185    05-02-2024