Sidebar

Thứ Bảy
09.12.2023

Họ đạo Vĩnh Hòa: Hành trình cuối năm

cana0521


Nhóm Nhân Ái Họ đạo Vĩnh Hòa kết hợp với nhóm Bác Ái Têrêsa Vĩnh Long đi thăm và tặng quà Tết. Hành trình chia sẻ yêu thương đến các dòng tu trong tinh thần “CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG” :

- Hội dòng MTG Cái Mơn : 1.000 ký gạo.

- Các Dì hưu dưỡng : mỗi Dì 1 phần quà + bao lì xì 150.000đ.

- Hội dòng MTG Cái Nhum : 1.000 ký gạo.

- Dòng Kitô Vua Cái Nhum : 500 ký gạo.

- Giáo họ Thừa Sai Việt Nam (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) nơi cha Giuse Trần Quốc Thanh phụ trách : 1.000 ký gạo.

202301021052img3746
 202301020708img3589
 cana1159
1236