Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Họ Đạo Vũng Liêm

z506859269978305462b636ee1f21f4e734d2d3432d1311

Địa chỉ:
 Thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Bổn mạng: 

Chầu lượt: CN VI Phục sinh

Số giáo dân: 443

Năm thành lập:

Giờ lễ

Chúa nhật:         07g30

Ngày thường:     Thứ 3,5: 17g00

Lễ chiều thứ bảy (Thánh Lễ Chúa nhật):      16g30

Linh mục Chánh sở: Phêrô Nguyễn Văn Hiền

LỊCH SỬ HỌ ĐẠO

I. THỜI SƠ KHAI

Chẳng biết từ lúc nào và cũng chẳng biết ai đã gầy dựng,  người ta kể lại là tại khu vực Vàm Vũng Liêm, đã còn đó nền đất của một “Nhà Dạy”. Đến những năm của thập niên 30, một “Nhà Dạy” khác được dựng lên, do các Dì Mến Thánh Giá đảm trách, để phục vụ cho một số ít người Công giáo sống ở nơi này. Do hoàn cảnh khó khăn, nhà dạy này phải đóng cửa, người giáo dân phải đi lễ ở tận Mai Phốp, mang theo lòng khắc khoải có được nơi thờ phượng Chúa.

II. THÀNH LẬP HỌ ĐẠO

Ngày 27 tháng 4 năm 1961, Cha Andrê Nguyễn Bá Hớn được bổ nhiệm làm Cha sở Họ Đạo Mai Phốp. Nhìn thấy một số Giáo dân từ Vũng Liêm và những vùng lân cận phải đi lễ khó khăn như thế, nên Cha đã mua một khu đất tại Vũng Liêm (nay là Quảng Trường huyệnVũng Liêm) để thành lập và xây dựng Họ Đạo. Nhận được tin chính quyền di dời chợ ra phía sông thì Cha cũng xin được đổi đất ở sân vận động, đem về khu đất mới được di dời, để nơi thờ phượng Chúa ở gần trung tâm hơn. Lúc ban đầu, Cha đã dùng nhà lồng chợ được xây trường để dạy Giáo lý và dâng Thánh Lễ. Đồng thời, Cha cũng mua một căn nhà kế bên để làm nơi ở cho các Dì.

Năm 1976, Cha Carôlô Nguyễn Văn Bá được chuyển đến Mai Phốp và phụ trách luôn các giáo điểm Vũng Liêm, Giồng Ké, Đức Hòa. Đây là thời điểm đất nước đang chuyển mình với những đổi thay, đời sống đạo ở những nơi này cũng có những thay đổi.

Năm 1990, Cha Carôlô Bá được bổ nhiệm làm Cha sở đầu tiên của Họ Đạo Vũng Liêm, phụ trách luôn Đức Hòa và Cần Thư.

Năm 1999, nhiệm vụ chánh sở được trao lại cho Cha Giuse Phan Trung Nghĩa, và tháng 11 năm 2005, Ngài đã khởi công xây dựng Nhà Thờ Vũng Liêm mang tên gọi như hiện nay: “Nhà Thờ Chúa Quan Phòng”.

Họ Đạo Vũng Liêm có được ngày hôm nay là do:

            Cha Anrê Nguyễn Bá Hớn, người có công thành lập Họ Đạo.

            Cha Carôlô Nguyễn Văn Bá, người đã cũng cố niềm tin trong thời kỳ khó khăn.

            Cha Giuse Phan Trung Nghĩa, người đã khởi xướng và hoàn thành việc xây dựng Nhà Thờ.

            Từ ngày 31/8/2010 đến nay, Cha Micae Lê Quang Nguyện phụ trách, với đàn chiên đã vượt qua con số 400.

155    24-01-2024