Sidebar

Thứ Năm
30.05.2024

Hoa lòng...

unnamed1234

 

Đời con giống lắm cành hoa,

Sắc màu biến đổi héo nhòa tháng năm.

Nài xin Mẹ đoái đến thăm,

Hoa lòng con dại Mẹ chăm giữ gìn.

 

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

68    15-05-2024